Zdicí systém BEST – UNIKA

Tři přednosti a jedna výjimečnost

V souvislosti s kvalitami zdicího systému
BEST – UNIKA bývají vzpomínány zejména tři skutečnosti. Především se jedná o úsporný systém. Charakterizují ho hlavně nízké náklady na vytápění, praxe ukázala, že při velikosti obytné plochy domu zhruba 120 čtverečních metrů dosáhnou roční náklady pouze 6 až 12 tisíc korun. Druhou kvalitou je snadná realizace. Všechny prvky komplexního systému vynikají přesnými rozměry a nízkou nasákavostí. Konečně třetím důvodem proč stavět právě takto je velmi sympatická cena. Výrobce uvádí, že náklady na hrubou stavbu jsou o třetinu nižší, než v případě tradičních materiálů.

Všechny uvedené přednosti systému provází určitá výjimečnost… Samotný zdicí systém BEST – UNIKA neplní tepelně izolační vlastnosti. Proto je důležité skořepinové tvárnice izolovat. Nabízí se samozřejmě možnost zateplení z vnější strany pomocí kontaktních nebo odvětrávaných fasádních zateplovacích systémů, jako v případě kteréhokoli jiného zdicího materiálu. Případné použití sendvičového způsobu zdění s vložením tepelné izolace je pochopitelně také možné. Tyto způsoby jsou běžně aplikovatelné, ale nikoli systému vlastní.

V rámci systémového řešení staveb ze skořepinových betonových tvárnic se nejúčinněji a zcela programově zatepluje zevnitř! Jedinečnost systému tkví právě ve skutečnosti, že tepelně izolační vrstva je umístěna na vnitřní straně obvodového zdiva. Filozofie tohoto řešení nepřipouští, že by tepelná akumulace stěny mohla existovat jako její žádoucí vlastnost. Kdo se s tímto základním předpokladem srovná, ten pak zřejmě přijme i myšlenku, že vyhřívání obvodových zdí domu, tedy právě akumulace tepla, znamená vlastně tepelné ztráty.

Ano, zdicí systém BEST – UNIKA svým způsobem bourá některé zakořeněné mýty. Předpokládá respektování skutečnosti, že stavební postupy užívané v české kotlině po celá staletí, nemusejí být jedinými optimálně možnými. Dalším faktem opravňujícím k závěru, že zdicí systém BEST – UNIKA dojde i u nás k masovému rozšíření, je skutečnost, že přednosti tohoto systému jsou už déle než sedmdesát roků prověřovány zejména ve Francii a v Belgii. Ve Francii je dokonce touto technologií aktuálně stavěno více než 80 procent rodinných domů.

Vzorové domy postavené ze zdicího systému BEST – UNIKA jsou volně přístupné ve vzorkovnách v Arch Centrech, jichž akciová společnost BEST vybudovala pro všechny zájemce o moderní bydlení v ČR už osm. Tyto unikátní výstavní areály představují tisíce čtverečních metrů výstavní plochy a stovky vzorových realizací chodníků, teras, schodišť i plotů. Ve čtyřech vzorkovnách (Rybnice u Plzně, Polerady u Mostu, Lučice u Chlumce nad Cidlinou, Vranín u Třeboně) jsou navíc volně přístupné vzorové domy ze zdicího systému BEST – UNIKA a v prodejním závodě v Praze-Nehvizdech pak nová specializovaná vzorkovna.

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013