Zákazníci vystavili vysvědčení

Pověst kvalitní firmy si společnost Ekonomické stavby drží od samotných začátků svého působení, ale už delší čas má také značku Kvalitní firma potvrzenou důvěryhodným certifikátem.

Certifikaci uděluje nezávislá akciová společnost APC Asociace pro certifikaci, která kontaktuje zákazníky hodnocené firmy a zjišťuje míru jejich spokojenosti s poskytovanými službami. Otázky směřují ke kvalitě odvedených prací, k úrovni komunikace ze strany dodavatelské firmy, k přístupu dodavatele k investorovi při řešení případně vzniklých problémů, předmětem dotazů je rovněž dodržování dohod a celkové chování všech pracovníků. Zákazníci své zkušenosti hodnotí stejnou klasifikací jako ve škole, přičemž pro získání úspěšné certifikace je nutné obdržet jako průměrnou známku nejhůře dvojku.

Jak konkrétně dopadly právě Ekonomické stavby? S vyznamenáním! Pokud se tedy držíme přirovnání ke školní klasifikaci.

Průměrná známka, kterou Ekonomické stavby obdržely, byla 1,28. Z celkem 186 udělených známek bylo jen osm horších než dvojka. Naproti tomu se dostavila přímo smršť 143 jedniček! Připomeňme, že takto vysoké hodnocení spokojenosti klientů je speciálně ve stavebnictví a zvláště pak v oboru rodinný dům skutečně zcela mimořádné. A potvrzují to i pracovníci společnosti APC Asociace pro certifikaci, která certifikáty tohoto druhu uděluje už od roku 2009.

Tím, že jsou hodnotiteli skuteční zákazníci, je v případě značky Kvalitní firma zajištěna objektivita, ověřitelnost i nezávislost. Firma navíc získává zpětnou vazbu od klientů a podle toho může nastavovat nové standardy vzájemných vztahů.

Prvotní myšlenka certifikace výkonů firem na základě získávání zpětné vazby od zákazníků vznikla již před první světovou válkou v USA. To se zrodil předchůdce dnešní organizace The Better Business Bureau. Ta dnes na severoamerickém kontinentu obsluhuje přes 100 000 firem a není tajemstvím, že její postupy slouží jako předloha pro obdobný projekt i u nás. Značka Kvalitní firma usnadňuje firmám získávání důvěry stávajících i nových zákazníků, jde o srozumitelný certifikát s jasně definovaným přínosem.