Vyšší škola moderního stavebnictví

Existuje množství možností, jak může příští stavebník rodinného domu čerpat potřebné informace. Ale jedna je rozhodně nad všechny ostatní! To když zájemce navštíví ukázkový dům dodavatele, jemuž hodlá stavbu svého budoucího domova svěřit.

Domy fungující jako vzorové názorně ukazují svoje dispoziční řešení, odhalují vybavenost, demonstrují architekturu, která je zdobí, inspirují příkladem možného vnitřního zařízení i vybavení, dávají velmi názornou představu o velikostech a uspořádání jednotlivých místností. A co je zvlášť cenné, v těchto domech jsou k dispozici i odborníci poskytující odpovědi na všechny otázky k tématu. Návštěva jakéhokoli ukázkového domu, nemusí jít vůbec o typ domu, který sám hodlá stavět, bývá pro budoucího stavebníka velmi poučná. Hodně toho vidí, a jak známo, osobní zážitek se zcela konkrétním domem je nad jakékoli jiné informace.

Založení s.r.o. společnosti

Všechno výše vyřčené samozřejmě platí také o novém Centru vzorových domů společnosti Canaba v Nehvizdech u Prahy. V jeho nejbližším okolí navíc potenciální stavebníci třeba jen v rámci pouhé procházky, mohou absolvovat i svého druhu vyšší školu moderního stavebnictví. V různých stadiích rozestavěnosti se nedaleko výstavního areálu momentálně nacházejí desítky dalších domů Canaba, takže se lze skvěle poučit i o dokonalosti technologií, jimiž jsou stavěné. V takové úplnosti a koncentraci něco podobného sotva jinde najdeme.

Prodej založených společností

Jednou z předností centra je těsné sepětí ukázkových domů se staveništěm objektů, které budou brzy obydleny. Zájemci tak mohou nahlédnout do řešení technologií, jimiž jsou domy Canaba realizovány.

Jednou z předností centra je těsné sepětí ukázkových domů se staveništěm objektů, které budou brzy obydleny. Zájemci tak mohou nahlédnout do řešení technologií, jimiž jsou domy Canaba realizovány.

Vraťme se však do samotného nového centra. Aktuálně si po dokončení první etapy výstavby mohou návštěvníci prohlédnout šest vzorových domů Canaba. Mezi exponáty si na své přijdou jak mladé rodiny hledající dostupný rodinný dům s cenou do 1,5 mil. Kč, tak i náročnější klienti, kteří mají zájem o exkluzivní bydlení v domě přesahujícím svým vnitřním prostorem a vybaveností běžné bytové potřeby. Typové zastoupení staveb sahá od bungalovu po vícepodlažní vilu.

Virtuální kancelář Praha

Součástí nového areálu je také Informační centrum, v němž budou odborníci poskytovat užitečné informace o všech otázkách souvisejících s pořízením nového bydlení. Od výběru vhodného domu a jeho projektové přípravy, až po financování stavby. V prostorách Infocentra se rovněž prezentují partneři společnosti Canaba, kteří se na výstavbě a provozu Centra vzorových domů podílejí. A samotné Infocentrum můžeme vlastně považovat za sedmý výstavní exponát. Ne, nejde o rodinný dům, objekt má spíše charakter administrativní budovy, ale zejména pro firemní klientelu může být nepochybně zajímavý.

Do Centra vzorových domů společnosti Canaba v Nehvizdech u Prahy se zájemci nejlépe dostanou po dálnici D11, exit 8. Vstup je z ulice Lipová. Provozní doba denně od 10:00 do 18:00, vstup zdarma a parkování je zajištěno v prostoru areálu.

(bc)