Jak unést úděl lídra trhu

Segment montovaných staveb na bázi dřeva už několik roků u nás vykazuje stále výraznější procentuální podíl v celkovém počtu nově kolaudovaných rodinných domů.

Přesto se drtivá většina firem operujících na českém trhu montovaných dřevostaveb může vykázat dodávkami pouze v řádu jednotek kusů ročně. Jen ti nejzdatnější, obvykle společnosti s nadnárodní působností a zázemím, postaví v ČR za rok až několik desítek domů.

Ale pak je tu jeden bez nadsázky gigant evropského významu, ryze česká firma RD Rýmařov. Za poslední tři roky realizovala více než 1 200 novostaveb! V historii firmy je to celkem už přes 22 tisíc domů! Vlastně tedy jedno stotisícové město.

RAZANTNÍ OSVĚTA
O přednostech domů stavěných na bázi dřeva přesvědčují rýmařovské produkty nedůvěřivou českou veřejnost už déle než čtyřicet roků. Přičemž zejména v devadesátých letech minulého století byly tyto přesvědčovací procesy velmi razantní.

Dům s typovým označením Kubis 85 nepatří do standardní nabídky společnosti RD Rýmařov, je však důkazem ochoty dodavatele vyjít vstříc specifickým potřebám a přáním každého stavebníka. Dům charakterizují stejné přednosti jako celou typovou řadu Kubis.

Obecně je v jakémkoli oboru samozřejmě údělem lídra trhu prošlapávat cestu i dalším obdobně působícím subjektům. Ovšem rýmařovská přesvědčovací osvěta se odehrávala obrazně řečeno na německé frontě a teprve po tamním vítězném tažení se do Čech vrátil právem sebevědomý dodavatel, kterého nemohly nároky zdejších zákazníků nijak zaskočit. Teprve kvalitativní standard stovek realizací z prvních let nového tisíciletí však definitivně zajistil rýmařovským dřevostavbám spontánní uznání rovněž v Česku. A odstartoval boom, jehož jsme svědky dosud.

Jednopodlažní rodinný dům Largo 98 se cenou vyrovná bytu, ale nabízí svým obyvatelům mnohem větší komfort.

Klíčový moment se odehrával už v okamžiku, kdy po změně politických, společenských a ekonomických podmínek našli v RD Rýmařov odvahu okamžitě vstoupit na exportní trhy. O to se u nás na začátku devadesátých let pokoušel kdekdo, ale dlouhodobě plnit požadavky západoevropských zákazníků už uměla jen malá část z této skupiny dodavatelů. Když pak o pár roků později společnost RD Rýmařov doložila v Německu svoje přednosti mimo jiné realizací 180 rodinných domů během šesti měsíců pro významného holandského developera, bylo vyhráno. A nevadilo tolik, že německá konjunkturální anabáze vlastně končila. V té době už bylo komu stavět také doma.

FENOMÉN ČESKÝCH STAVENIŠŤ
Český trh vykazoval poměrně plynulé tendence růstu, ale jak známo, žádný strom neroste do nebe…

„Když jsme si v roce 2008 začali uvědomovat, že už je český trh přehřátý, využili jsme právě zkušeností z Německa. Tam mezi roky 1995 a 2000 stavební výroba klesla téměř o polovinu. Trh se tehdy přeorientoval na malé, ekonomicky výhodnější objekty. Takže i my jsme svého času analyzovali chování našich českých zákazníků a s předstihem jsme si připravili malý rodinný dům pro období krize.“ To už jsou slova Jiřího Pohloudka, obchodního ředitele a spolumajitele firmy RD Rýmařov.

Onen „malý rodinný dům pro období krize“ se pak stal bez nadsázky fenoménem českých stavenišť! Už jenom proto, že vůbec nebyl zase až tak moc malý, ale zato ho provázela cena vlastní malým domkům. Pod typovým označením Nova 101 se ve své éře stal nejen nejprodávanějším rodinným domem v Česku, ale zároveň naplňoval výrobní kapacitu RD Rýmařov zhruba ze 70 procent, což firmě umožňovalo další investice.

Do světa se dům Nova 101 vydal provázen výstižným komentářem o tom, že není výsledkem vizí architektů, že vlastně vznikl projektován finančními možnostmi lidí, kteří v něm budou bydlet!

„Ve shodě se spolupracujícími bankami jsme tehdy došli k závěru, že v době recese leží maximální částka, jakou budou naši zákazníci schopni vynaložit, někde na úrovni 2,5 milionu korun. A samozřejmě, že k tomuto obnosu je ještě nutné přidat peníze na pořízení pozemku. Na takový model jsme se tedy museli s cenou domu dostat,“ vzpomíná Jiří Pohloudek.

Obchodní úspěch domu Nova 101 pozoruhodně koresponduje s jinou zásadní událostí historie firmy RD Rýmařov – vstupem nového vlastníka. Stala se jím v roce 2008 akciová společnost KATR. Zásluhou strategie nových jednatelů, založené na minimálním zisku na jednotku a kompenzaci jeho celkové výše větším objemem prodeje, se od té doby produkce firmy začala pronikavě zvyšovat. A to navzdory všem nepříznivým faktorům ovlivňujícím české stavebnictví v posledních letech.

RECESI NAVZDORY

Navrhování domů celé typové řady Locus vychází z předpokladu umožnit přístup do objektu ze všech světových stran.

Aktuální recese ovládající v Česku segment výstavby rodinných domů, nutí většinu specializovaných firem dlouhodobé záměry radikálně přehodnocovat. Zatímco firmě RD Rýmařov se i za tohoto stavu dlouhodobě daří objemy výroby meziročně navyšovat. Žádný další český dodavatel rodinných domů, napříč různými konstrukčními technologiemi, tak vysoký počet staveb jako společnost RD Rýmařov v posledním období nerealizoval. A v samotném segmentu montovaných dřevostaveb aktuálně patří společnosti RD Rýmařov podle dostupných pramenů dokonce více než polovina českého trhu.

Základní strategií firmy RD Rýmařov je produkovat systém, který svými parametry předčí současnou standardní nabídku. To však je pochopitelně cílem také mnoha jiných dodavatelů s obdobným výrobním programem. Ale když se zeptáme, proč se kýžený konečný produkt jedněm daří realizovat maximálně v počtu pár desítek kusů za rok, zatímco RD Rýmařov je o řád výš, musíme se hlouběji zamyslet nad takovými pojmy, jako jsou výjimečná kvalita, nezvyklá rychlost, tradiční spolehlivost, propracovaná logistika i dlouhodobá garance. A ovšem, jako tomu v těchto případech bývá vždy prvořadě, zásadní roli hraje dobrá cena.

Firma RD Rýmařov dnes v Česku podobu trhu s rodinnými domy, a to nejen montovanými dřevostavbami, formuje rozhodujícím způsobem. Její domy jsou dimenzované pro potřeby průměrné moderní rodiny, účelně provozně řešené v interiéru a příjemně pohledné zvenčí. V ceně formou dodávky na klíč jsou obsaženy i položky, které jiní dodavatelé zpravidla úrčují samostatně. Zájemce o rodinný dům může ve spolupráci s RD Rýmařov bydlet do jednoho měsíce. Za pevnou cenu, když konečná částka je vždy garantována bez jakýchkoliv víceprací.

FIRMA EVROPSKÉHO VÝZNAMU

KUBIS 88 se právem řadí mezi typové dřevostavby RD Rýmařov s velmi výraznou architekturou a moderním designem.

Ryze česká společnost RD Rýmařov je dnes v segmentu vývoje a staveb montovaných domů na bázi dřeva nepochybně firmou evropského významu. Má špičkové evropské výsledky ve smyslu dosahovaných objemů výroby a plní přísná evropská měřítka, to pokud jde o kvalitu dodávaných produktů.

Před časem například dostavěla v příjemném prostředí rozlehlého přírodního parku, třičtvrtěhodinky hladké jízdy z vídeňského letiště, moderní kongresové centrum Stollhof. Šlo o největší stavbu, jakou kdy tato firma realizovala. Dále postavila tři bytové domy a 31 rodinných domků ve Vídni a v okolí hlavního rakouského města připravuje také další projekty. Svědčí o tom i ukázková stavba, postavená ve vídeňském centru vzorových domů Modrá laguna, které platí za největší a nejprestižnější v Evropě.

Zajímavé aktivity má společnost RD Rýmařov i v Polsku. V Lodži už postavila několik bytových domů s celkem 160 jednotkami. A hlavně pro polský trh připravuje obdobu projektu Nova 101!

Franta Kalousek (Styl&Tip: Rodinné domy 2014)