Stoleté zrání a padesátiletá záruka

Nejžádanější vlastnosti dobré betonové střešní krytiny? Těmi vždycky byly nenasákavost, stálost barev a tvaru, schopnost chránit proti rozmarům počasí a vysoká mechanická odolnost.

Dodavatelů betonové střešní krytiny není málo, ale značka TERRAN, dodávaná společností Mediterran CZ s.r.o., se v této široké nabídce může vykázat zcela výjimečnými parametry svých produktů. Pátrat po příčinách, které daly vzniknout žádaným kvalitám a postaraly se tak o skvělé jméno značky, znamená zastavit se u technologie výroby těchto střešních tašek.

Produkty mimořádně stabilní
Jak probíhá výroba: Beton jako základní surovina se po zamíchání nanáší na podložky a konečný tvar taška nabývá lisováním. Poté dostává speciální povrchovou ochranu a po jejím nanesení se tašky společně s podložkami zavážejí do vytvrzovací komory. Tvrdnutí betonu urychlí vysoká teplota.

Výsledkem tohoto procesu pak je v každém směru mimořádně stabilní výrobek. Velkou zásluhu na tom má homogenní ochranná vrstva na povrchu tašek, která se svojí barvou neliší od zbarvení základního betonového materiálu. Zásluhou této ochranné vrstvy se tašky TERRAN stávají totálně neprostupné pro vodu, což zabrání, aby na ně škodlivě působily cykly mrznutí a tání. Tím se značně prodlouží jejich životnost. Ve všech souvislostech pak nepřekvapí, že výrobce dává na tyto střešní tašky, zejména pokud jde o přesnost rozměrů, vodotěsnost a mrazuvzdornost, dokonce padesátiletou záruku!

Střecha Zenit je originální alternativou k dosavadním tradičním a obvykle používaným střešním krytinám. Podtrhuje individualitu stavebníka, odráží jistotu zastřešení, preciznost odvedeného řemesla i dynamiku současného světa.

Střecha Zenit je originální alternativou k dosavadním tradičním a obvykle používaným střešním krytinám. Podtrhuje individualitu stavebníka, odráží jistotu zastřešení, preciznost odvedeného řemesla i dynamiku současného světa.

Společnost Mediterran CZ s.r.o. působí na českém trhu od roku 2007 a její jednatel ing. Pavel Suchánek vyzdvihuje hlavně technologii výroby, která vede k výjimečné kvalitě: „Naše moderní technologie obstojí na celosvětové úrovni, stejně jako odbornost lidí, kteří se na výrobě střešních tašek TERRAN podílejí. V důsledku těchto skutečností máme možnost poskytnout zákazníkům vysoce nadprůměrnou, mezi výrobci betonových střešních krytin naprosto jedinečnou, padesátiletou záruku na všechny naše betonové výrobky. Ty tak vlastně získávají hodnotu, která se doslova dědí z generace na generaci.“

Krytina na celý život
Střechu si nevybíráme na jeden rok, ale na celý život. Právě proto společnost Mediterran na krytiny TERRAN bude od 1. července 2015 poskytovat písemnou záruku 50 roků! Záruka se týká rozměrů, neprosákavosti a mrazuvzdornosti. O výjimečnosti kvalit střešních tašek TERRAN dobře vypovídá i tato skutečnost: Zatímco mnozí výrobci stavebních materiálů některé svoje výrobní závody v důsledku klesající poptávky v posledních letech zavírali, Mediterran další továrny otevírá. Naposledy v maďarském městě Bóly.

Střešní taška Synus svým řešením odpovídá trendům, které k nám míří ze západní Evropy. A samozřejmě splňuje všechny požadavky kladené na kvalitní betonovou krytinu současnosti.

Střešní taška Synus svým řešením odpovídá trendům, které k nám míří ze západní Evropy. A samozřejmě splňuje všechny požadavky kladené na kvalitní betonovou krytinu současnosti.

Nejmodernější provozovna na nejvyšší technologické úrovni plně automatizované výroby betonových střešních tašek odpovídá tradici, kterou se tento výrobce právem pyšní. Ruční proukce betonové tašky začala totiž v dílně Kolomana Meszárose ve slovenské obci Neded už v roce 1920. V okolí jsou dodnes na střechách venkovských stavení vidět téměř sto roků sloužící „meszárosovské“ tašky… Po vystěhování Meszárosovy rodiny do Maďarska po druhé světové válce, pokračovala práce zakladatele firmy právě ve vzpomínaném městě Bóly. Na Slovensko se firma vrátila v roce 2000, výrobní závod ve Vlčanech, který zásobuje i české stavebníky, má kapacitu 16 miliónů kusů betonových tašek ročně.

Výhody konstrukční i estetické
Skutečnost, že zájem o betonové tašky a další příslušenství pokrývačského systému se značkou TERRAN dávno přerostl slovenský a maďarský trh, nemohla zasvěcené překvapit. Z dokonalé ochrany povrchu tašky totiž vyplývají nejen konstrukční, ale i estetické výhody. Například pravděpodobnost uchycení mechu či jiných organizmů je na nenarušeném povrchu mnohem menší. Tato vrstva vzdoruje také škodlivým účinkům smogu ve městech se znečistěným ovzduším a takzvané kyselé deště ji rozhodně nepoznamenají. Velmi dlouhodobým rovnoměrným opotřebováním ochranné vrstvy se barva střechy nezmění, protože i materiál v celém svém průřezu je barvený ve stejném tónu.

Všechny vzpomínané kvality pochopitelně zaujaly rovněž české stavebníky. Obchodní společnost Mediterran CZ sídlící v Brně zásobuje vlastní betonovou střešní krytinou celou Českou republiku. A naprosto spolehlivě dokáže reagovat na narůstající poptávku po formálních a barevných řešeních odpovídajících aktuálním trendům.

(cb)


TERRAN: Značka sleduje současný styl

Přestože značka Mediterran vždycky zaručovala v oboru střešních krytin stav nadstandardního řešení a bývala přiřazována i k jednotlivým výrobkům, dnes už znamená pouze název společnosti, která dodává střešní tašky TERRAN.

K zásadní změně došlo začátkem letošního roku. A to přes obecně uznávanou skutečnost, že měnit zavedenou značku se nedoporučuje.

Když však k tomu dochází výrazným zjednodušením značky, přičemž změna zároveň sleduje novinky ve struktuře nabídky, stává se obvykle takový krok silným impulsem k dalšímu rozvoji. O příčinách vedoucí k této změně hovoří jednatel společnosti Mediterran CZ s.r.o., Pavel Suchánek: „Portfolio výrobků naší společnosti se vždycky měnilo v závislosti na specifických požadavcích a potřebách trhu. Samotná značka Mediterran historicky odkazuje na typický svět barev a tvarů krajin v oblasti Středozemního moře. Ovšem výrobky z naší nabídky posledních stavebních sezón spíše sledují současný styl. Vyznačují se moderními a elegantními tvary. I to vedlo k rozhodnutí dokončit rebranding značky zahájený už před třemi lety změnou loga. Od počátku letošního roku jsme změnili název značky ze slova Mediterran na Terran. Vynecháním přívlastku medi, odkazujeme na skutečnost, že výrobky naší společnosti jsou modernější a reprezentují dnešní nezávislý styl.“

Zdůrazněme, že se jedná výhradně o změnu značky výrobků, nikoli změnu názvu společnosti, ta v případě Česka nese nadále název Mediterran CZ s.r.o. Nemění se ani žádné vlastnické vztahy ve struktuře firmy. A zbývá dodat, že změna proběhla také v dalších státech, kde firma obchoduje.