Stodola je ideál a vzor!

Typickým příkladem konstrukčně jednoduché budovy je stará dobrá venkovská stodola. Čtyři obvodové stěny a sedlová střecha vytvářejí nekomplikovanou skladbu, o níž lze říci, že vyroste rychle a bezproblémově. Nekomplikovanost tělesa objektu je také důvodem, proč rodinné domy tvaru a podoby stodoly tolik souzní s energetickými úsporami. Na snímku je dům s typovým označením David projektového atelieru ing. Karla Peterky.

O stavbě i provozu každého domu platí stará známá pravda, že funguje tím lépe, z čím méně součástí se skládá. Přitom konstrukčně prostý dům nemusí působit stroze a zejména v současnosti se není třeba obávat, že by takový objekt nesplňoval i jisté požadavky kladené na vizuální podobu skutečně moderní stavby. Lze říci, že podoba stodoly docela dobře splňuje požadavky kladené na architekturu rodinného domu současnosti. A tyto tvary jsou v základní formě i v detailech mohutně podporované rovněž nároky spojovanými se stavbou budov energeticky velmi úsporných.