Šetrně s energií i prostorem

Z jistého úhlu pohledu může být diskuze o tom, jak by měl vyhlížet moderní rodinný dům, úplně zbytečná. Jeho podobu totiž do značné míry definují požadavky spjaté s nezbytnou nízkou energetickou náročností takové stavby.

Stavebník by nikdy neměl litovat peněz vložených do opatření vedoucích ke snížení energetických nároků stavby. V budoucnu se mu to jistě bohatě vrátí. Pokud mu to finanční situace dovolí, rozhodně by měl investovat nad rámec standardních požadavků norem. Ty se stejně v průběhu času stále zpřísňují. Co je dnes nadstandardem, stane se pravděpodobně v blízké či vzdálenější budoucnosti sotva přijatelným průměrem!

Druhým zásadním požadavkem doby je šetrné nakládání s prostorem. Z čistě statistického hlediska se v ČR dnes stavějí domy s poloviční podlahovou plochou oproti těm, co byly realizovány před dvaceti roky! Přiměřeně nevelký dům ušetří výdaje na stavbu, sníží výši případné půjčky, vyžaduje menší provozní náklady, méně času na úklid a nezbytnou pravidelnou údržbu. Receptem na úsporu místa je prvořadě promyšlené dispoziční řešení domu.