Rozhodující role konstrukčního systému

Bezmála třetina energie spotřebovávané v Česku připadá na budovy, především pak na zajišťování tepla v nich. Přičemž cena tepla, největší položky z výdajů za energie, se v posledních deseti letech u nás zvedla o 65 až 140 procent, podle druhu paliva a způsobu vytápění.
Je zřejmé, že v kontextu s těmito čísly dále roste význam energeticky úsporných staveb. Už pomocí současných technologií je podle znalců možné snížit spotřebu tepla o dvě třetiny. Řešením je obecně účinnější tepelná izolace, mimo jiné právě kvalita konstrukčního systému, s jehož pomocí budova vyrostla. Cihly plněné minerální vatou jsou odpovědí společnosti Wienergerger právě na tuto aktuální poptávku.

Ready Made společnosti

Také díky jim lze už dnes projektovat a stavět domy, které splňují požadavky přísné evropské směrnice platné od roku 2020. Cihly plněné minerální vatou současně zásluhou svých unikátních vlastností poskytují obyvatelům příjemné a zdravé bydlení. Domy z těchto vysoce tepelněizolačních cihelných kvádrů pomáhají výrazně snížit spotřebu energie na vytápění a emise CO2. Přispívají tak rozhodující měrou k ochraně klimatu a kvalitě života obyvatel Země.

Uvedení do provozu nové výrobní linky společnosti Wienerberger pozoruhodně koresponduje s termínem zahájení další etapy programu Nová zelená úsporám. Škoda, že stejně nekoresponduje i myšlenkový obsah obou událostí. Peněz je málo, takže stavebník nového rodinného domu uvážlivě volící budoucí provozní energetické spotřebě vstřícné materiály nijak zvýhodněn není. První program Zelená úsporám hospodařil v letech 2009 až 2010 s jednadvaceti miliardami korun, přesto nestačil pro všechny žadatele. Rozpočet nového programu bude v roce 2014 hospodařit pouze s obnosem 1,9 miliardy, což je zcela nedostatečná částka. Například nízkoenergetické rodinné domy, pro které se jeví být cihly plněné minerální vatou obzvlášť vhodné, oproti domům nehospodárným zvýhodněné nejsou!

Založení s.r.o. společnosti

Kolik bude v programu k dispozici peněz v dalších letech, to závisí do značné míry na osudu evropského systému obchodování s emisními povolenkami. Právě výnosy z jejich prodeje jsou hlavním zdrojem financování programu Nová zelená úsporám. V současné době je ale cena povolenek příliš nízká. Evropská komise už nastartovala debatu o reformě celého systému, která by to měla změnit.

Další inforamce na www.wienerberger.cz

(fk) Styl&Tip: Rodinné domy 2014