Rodinné silo

Rekonstrukce stojí o řád výš než pouhý proces novostavby a každý, kdo něco parádního touto formou zachrání, by měl být rovnou navrhován na státní vyznamenání!

V úvodu článku interpretujeme myšlenku vyslovenou v diskuzi náhodně kolemjdoucích poblíž bývalé Zajícovy parní pekárny z roku 1850 v Řevničově v okrese Rakovník, která se proměnila v zajímavý projekt nového bydlení. Developerská společnost Palladium tu realizovala dva obytné domy, v rámci druhé etapy dostává novou funkci i původní silo, dnes už atypický loft. I když je tato publikace zaměřena prvořadě na rodinné domy, stojí zato se krátce zastavit také u příbuzné tematiky loftového bydlení, navíc proměněná sýpka jisté rysy rodinného domu nepochybně nese.

Čtyřpodlažní budova bývalého řevničovského sila má pravidelný čtvercový půdorys a vypíná se do výšky čtrnácti metrů. Každé podlaží nabízí užitnou plochu o rozměru 36 m² a je navrženo tak, aby kromě své obytné funkce poskytovalo i příjemný výhled do okolí. Nejvyšší podlaží, které je v rámci dispozičního řešení „domu“ 5+1 o celkové ploše 144 m² navrženo jako ateliér, pracovna či luxusní společenská místnost, zásluhou velkých prosklených ploch ve fasádě poskytuje opravdu působivé vizuální zážitky.

„Při rekonstrukci objektu sila jsme kladli velký důraz hlavně na zachování původních industriálních prvků. Do interiéru tak bylo zakomponováno například původní litinové schodiště. Na všech stěnách v interiéru je přiznán i betonový povrch, na němž jsou vidět otisky šalovacích prken z roku 1928,“ říká Petr Wimmer, ředitel developerské společnosti Palladium.

Dílo komentuje také ing. arch. Pavel Martínek, který zde vystupoval jako projektant: „Program pro využití sýpky se nehledal lehce. Investor zvažoval řadu možností, nakonec padlo rozhodnutí vystavět netradiční bydlení pro další prodej. Od počátku bylo jasné, že vertikální pojetí není pro zcela standardní rodinu. Vnitřní prostory jsou určené především vnitřním nosným křížem sýpky tvořícím v každém podlaží čtyři místnosti 3 x 3 m. Vyřezáváním otvorů ve zdech jsme docílili jejich propojování podle předpokládaného účelu; prostory poskytují dostatečnou variabilitu. Stropní desky se dělaly všechny nové, protože jak známo, sýpka je původně dutý objem. Vnější architektonický výraz v porovnání s tvorbou vnitřní funkce nebyl tolik složitý. Vertikální hmota si sama říkala o volnou kompozici oken. V základě vychází z dominantních dvou horních štítových oken, která zachovávají původní stopu, dříve v nich bylo umístěno zdvihací zařízení. Tím byl dán základní tvar a proporce pro další otvory. I přes nahodilost uspořádání přesně reflektují funkce místností za nimi.“

(rz) Styl&Tip: Rodinné domy 2014