Radost tady bydlet

Ve stavebnictví dávno funguje jedna obecně uznávaná pravda: Nejlepší reklamou je reálně existující vzor, podporovaný osobním doporučením majitelů takové vydařené stavby.

Pražská společnost Stings 96 se jako dodavatel rodinných domů těší skvělé pověsti tohoto druhu už druhé desetiletí. Stav, kdy místo případné inzerce fungují samotné firmou postavené domy a jejich majitelé ve svém okolí působí jako extrémně účinný marketingový nástroj, je vzácný a příjemný, ale nepadá z nebe. Stává se výsledkem velmi dlouhodobého úsilí firmy, v němž pochopitelně hrají svoji roli především kvalita odváděného díla a způsob komunikace s klientem. Ale třeba také specifický druh spolupráce s předními architekty. Praktická realizace jejich vizí bývá totiž při absenci spolehlivého dodavatele přinejmenším problematická a tak na jisté úrovni existují pevné vzájemné vazby také tady. Stings 96 je v této svým způsobem elitní společnosti vyhledávaným partnerem.

TRADICE V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU
Společnost Stings 96 staví svoje domy tradičními postupy, za užití kvalitních klasických materiálů a technologií, většinou podle individuálních projektů. A zvlášť důležité je, že tak činí za ceny stanovené položkovým rozpočtem. Novinkám a progresívním technologiím se firma nebrání, což lze doložit rychlým a hladkým přechodem k nízkoenergetickým standardům a také ke stavbám domů pasivních, pokud klient o takový objekt stojí. Samozřejmostí je ve všech případech postup podle předem odsouhlaseného harmonogramu a tím také možnost klienta plánovat si přesné zacházení s potřebnými financemi a zároveň kontrolovat i platit pouze skutečně provedenou práci. A co rozhodně není běžné – už spolu s cenovou nabídkou, dostává budoucí zákazník rovněž potvrzení o bezdlužnosti firmy.

Co dále charakterizuje počínání společnosti Stings 96? Garance pevné konečné ceny, pevné ceny jednotkové a odborné vedení všech staveb zkušenými stavbyvedoucími, za osobního dohledu výrobního ředitele firmy.

Především to však jsou pozitivní reakce na případné změny v průběhu výstavby. Ne každý stavebník umí číst v projektu, mnohý přichází s vlastní představou o detailech teprve ve chvílích, kdy se již začíná budoucí prostor jasně rýsovat. A obecně bohužel vůbec neplatí, že by dodavatelé na takové dodatečné podněty reagovali s nadšením.

Rodinný dům se nestaví pouze na období několika let, ale obvykle na celý život a také pro další generaci. Firma Stings 96 se na svoji práci dívá tímto pohledem v každé fázi realizace stavby.

JE TO TOP!
Aktuální schopnosti společnosti Stings 96 dobře ilustruje nízkoenergetický dům, který stojí jižně od Prahy a v anketě časopisu DŮM&ZAHRADA se stal Top domem 2014. Pokud se zastavíme u rozhodujících parametrů této stavby, můžeme konstatovat, že domu jsou dány takové kvality, jako vysoká ekonomie provozu, atraktivní architektura a výjimečná užitná hodnota. Když budeme mluvit o atmosféře, tak zase připomeňme kouzelné výhledy z teras směrem k vrchu Cukrák.

Dům, jehož projekt vznikl v ateliéru Podlipný Sladký architekti, s. r. o., má jednoduché moderní členění a stojí na svažitém pozemku. Působí příjemně především svým nekonvenčním vzhledem a poskytuje komfortní rodinné bydlení i bohaté zázemí dalších prostorů. Jeho podoba není spoutána žádnými výraznými předlohami. Hlavní podlouhlá hmota domu vytváří dojem tělesa podoby výrazně horizontální a tento jev ještě podporuje střecha i materiálové řešení fasády. Výrazným prvkem dvoupodlažní uliční fasády je zapuštěný vstup do domu, podepřený ocelovým sloupem. Zahradní fasáda je třípodlažní a prosklenými plochami poskytuje panoramatické výhledy.

Typickým prvkem domu se stávají dřevěné terasy otevírající se do zahrady. Terasa v suterénu navazuje na wellness, částečně zastřešená terasa v prvním nadzemním podlaží plynule navazuje na hlavní obytné prostory, pocitově levituje nad terénem a je podepřena šikmými sloupy. Terasa ve druhém nadzemním podlaží pak navazuje na rodičovskou ložnici.

Objekt je jednoduše materiálově řešen. Vstupní podlaží s polosuterénem jsou obloženy červenými cihelnými pásky v kombinaci s tmavými meziokenními panely. Druhé nadzemní podlaží je odlehčené světlou stěrkovou omítkou od úrovně parapetu oken až pod střešní římsu. Dům doplňují lehké ocelové prvky – konstrukce pergoly, sloup u vstupu, krycí plech venkovních rolet.

ATMOSFÉRA POHODY
Za dobu své existence firma Stings 96 zrealizovala stovky rodinných domů, převážně podle individuálních projektů. Více domů tohoto dodavatele se prosadilo v rozličných soutěžích, anketách a architektonických přehlídkách, další stavby jen prostě ozdobily široké okolí a poskytly svým majitelům domov, kam se rádi vracejí. Určitá atmosféra klidu a pohody prolíná veškerým počínáním této společnosti. Mluví o tom i jeden ze spolumajitelů ing. Roman Brabec: „Moc dobře víme, že stavba rodinného domu pro většinu lidí znamená jeden z životně důležitých kroků. Už proto svoje klienty chceme všemi úskalími stavby v průběhu realizace provádět ve vzájemném pochopení. Klient musí dostat veškerý servis, mít odpovídající čas na všechna důležitá rozhodnutí, nebýt pod tlakem a měl by si výstavbu svého domova doslova užívat. Ne se stresovat.“

Také tento dům vznikl podle konkrétních představ stavebníka a s ohledem na specifické podmínky pozemku. Společnost Stings 96 tak postupuje standardně, svým klientům je schopna vedle realizace stavby zajistit také potřebnou projektovou dokumentaci, stavební povolení i kolaudaci.

Nejlepší odpovědí na otázku, jak se takové nelehké předsevzetí daří v praxi naplňovat, je výrok druhého z majitelů firmy Miroslava Klíra, byť byla jeho slova pronesena v poněkud jiných souvislostech: „V podstatě není problém s potenciálním klientem navštívit už obývané domy, které naše firma stavěla. Každý se může sám přesvědčit o kvalitě výstavby, promluvit si s majiteli. Mimo jiné se také se dozví, jak se naše společnost chová nejen v době stavby domu, ale také v době záručních lhůt.“
Radost bydlet v takových domech.

(jr) STYL&TIP: Rodinné domy 2014