Průkaz energetické náročnosti budovy

Čekání na vyšší míru respektu

Už letmý pohled do inzertních rubrik novin a časopisů nám prozradí, že množství zadavatelů inzerce aktuálně postupuje jaksi v rozporu se zákonem! Od 1. dubna letošního roku totiž musí v případě nemovitostí nabídková inzerce obsahovat informaci určenou budoucímu kupujícímu (nebo nájemci) o kvalitě bytu, domu či jiných budov, z hlediska jejich nároků na spotřebu energií určených k vytápění. Uvádí se označením písmeny A až G a následující číslicí, která vyjadřuje roční energetickou náročnost v kilowatthodinách, vztaženou na čtvereční metr podlahové plochy (kWh/m2). U písmen je to obdobné jako například u elektrických spotřebičů. Klasifikace je na stupnici A až G, přičemž A je nejlepší a G je nejhorší. Ano, tato povinnost inzerovat nabídku včetně vzpomínaného údaje, je zakotvena zákonem! Což mnoho lidí zatím sice neví, ale většina z nich dobře chápe, že neznalost zákona neomlouvá.

Prodej založených společností

Shoda se najde
Jistá benevolence k faktům a formulacím obsaženým v inzerátech ze strany úřadů ještě nějaký čas nepochybně potrvá. Ale zvyknout si všichni muset budeme. Každý kupující či nájemce sice v praxi obvykle preferuje poněkud jiné kvality, ale na tom, že energetická náročnost, jinými slovy množství peněz nutných vynaložit na vytápění, je údajem mimořádně podstatným, se všichni zúčastnění jistě budou shodovat.

Příklad z praxe: Chceme najmout rodinný dům. Nabídka momentálně převyšuje poptávku, ze spousty možností jsme výběrem zvolili dva finalisty. Domy nesou podobné znaky. Jsou zhruba stejně velké, oba velmi zachovalé, pro nás výhodně situované… Přesto cena měsíčního nájmu v jednom je proti druhému takřka dvojnásobná. Na první pohled není co řešit, prostě se vybere ten druhý.

Založení s.r.o. společnosti

Jenomže… První dům nese parametry nízkoenergetické stavby a majitel tuto skutečnost dokládá příslušným osvědčením. (A uvedl tento údaj také v inzerátu, chce se dodat…)

Druhý dům je také skvělý, ovšem přece jen už poněkud starší, konstrukčně ovlivněný postojem k cenám energií platných před třiceti lety… Ani dodatečné zateplení zatím neproběhlo, takže tady se bude za vytápění platit opravdu hodně. Výdaje tohoto druhu mohou být oproti domu prvnímu i několikanásobné!

Je zkrátka třeba vzít na pomoc tužku a papír, chvíli počítat, znát nejen ceny nájmů, ale i ceny předpokládaných spotřebovaných energií a samozřejmě pokud možno i přesnou dobu trvání onoho nájmu. U těch krátkodobých, bude samozřejmě velký rozdíl, zda je předpokládané využití konkrétního domu třeba od dubna do října, nebo naopak od listopadu do března.

Založení s.r.o. společnosti

Povinnost zveřejnění v rámci inzerce rovněž údaje z energetického průkazu budovy o její energetické náročnosti je možná na první pohled zákonnou povinností trochu přísnou, ale v zájmu všech zúčastněných určitě poctivou. Přináší do nabídek mnohem lepší orientaci. A průkaz energetické náročnosti budovy se časem určitě dočká mnohem vyšší míry respektu.

Pomoc oběma stranám
V průkazu uvedené informace vyplývající z energetického hodnocení nemovitosti pomohou vždy oběma zúčastněným stranám – prodávajícímu i kupujícímu, pronajímateli i nájemci. Pro stávajícího majitele nemovitosti mohou být totiž vhodným zdrojem informací, jaká opatření by byla nejvíce efektivní v případě provedení rekonstrukce, a to s ohledem na jejich podíl na celkových nákladech vynaložených za energie. Nejvíce se samozřejmě vyplatí vyměnit či zlepšit vlastnost té části budovy, která má největší podíl na celkových nákladech za energie.

Právě tyto informace jsou součástí průkazu energetické náročnosti budovy. Lze snadno zjistit, jaký podíl na spotřebě energií mají samotné konstrukce (okna, dveře, obvodové stěny, střecha), příprava teplé vody, nebo samotné vytápění. I z těchto důvodů se rozhodně vyplatí nechat si průkaz energetické náročnosti budovy vypracovat. Průkaz se stává jasným dokladem o parametrech nemovitosti. V případě pořizování drobného domácího spotřebiče se kupující, vedle pořizovací ceny, zajímá už dávno také o provozní náklady. Při koupi domu si zvykneme nepochybně velmi rychle. V cenách za energie jde přece o mnohem větší peníze!

Virtuální kancelář Praha

Aby průkaz energetické náročnosti budovy nesl údaje co nejpřesnější, je potřeba obrátit se na odborníka, který se s aktuálním stavem nemovitosti seznámí osobně a provede jeho zhodnocení na místě. Bohužel je možné se občas setkat i s takzvaně velmi výhodnou nabídkou na vytvoření průkazu. Údajný znalec, ani příslušnou nemovitost nemusí navštívit… Pak ale jde pouze o méně či více nepřesný odhad. Je zarážející, když to nevadí ani auditovanému odborníkovi, ani zadávajícímu majiteli domu. Pro případného kupujícího může být informace vzniklá na základě takového přístupu dokonce zavádějící. Skutečná spotřeba energií nemusí vůbec odpovídat údajům uvedeným v průkazu. Proto se i při objednávání průkazů rozhodně vyplatí oslovit odborníky, kteří průkaz zpracují korektně a se všemi náležitostmi.

Centrum energetické náročnosti domů
Podrobnější informace o tom co má průkaz energetické náročnosti obsahovat, na co si dát pozor a jak se orientovat v nabídkách na jeho vypracování, je možné získat na stránkách Centra energetické náročnosti domů: www.cend.cz

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013