POROtherm a POROmetr

Při možnosti užití více variant skladby obvodových stěn i stropů, zaručuje konstrukční systém POROTHERM dosažení různých konečných parametrů stavby volbou vhodných konstrukčních prvků.

Virtuální kancelář Praha

Energeticky standardní dům je optimalizovaný na nízké pořizovací náklady, přičemž pochopitelně splňuje všechny očekávané požadavky norem a vyhlášek.

Energeticky efektivní dům dostává vlastnosti zaručující vyváženost pořizovacích a pozdějších provozních nákladů. Nízkoenergetický dům je pak samozřejmě navržen s ohledem na minimalizaci energetických ztrát a používání řízeného větrání. A konečně dům pasivní, splňuje známé parametry této kategorie a obejde se tedy bez konvenční topné soustavy.

Založení s.r.o. společnosti

Ať již si stavebník vybere jakkoli, prvky uceleného konstrukčního systému POROTHERM dokážou jeho záměrům vyhovět. A to jednovrstvým zdivem. V případě jakéhokoli domu stavěného za pomoci kompletního cihlového systému POROTHERM existuje možnost výběru konkrétního druhu zdiva podle stavebníkem zvolených tepelných ztrát.

Prodej založených společností

Tento takzvaný POROmetr (dostupný na www.porometr.cz) určí rovněž finanční náklady na zvolenou podobu zdění, přibližnou cenu za realizaci hrubé stavby domu, či kolik tepla a v jaké finanční výši, bude nutné dodat k pokrytí tepelných ztrát povrchovou konstrukcí objektu. V závislosti na konkrétním zvoleném materiálu POROTHERM vykazují obvodové stěny domu hodnoty součinitele prostupu tepla ve škále U = 0,30 až 0,14 W/m²K.

Styl&Tip: Rodinné domy 2014