Nový materiál ze starého skla

Takzvané pěnové sklo se používá jako podklad zpevňující izolace pod podlahovými deskami všech druhů budov. Při sanaci podlah sjednocuje v jednom výrobku drenážní vrstvu a tepelnou izolaci. U vegetačních střech je zase možné jej aplikovat jako lehkou, nehořlavou izolaci s drenážní funkcí. Hlavně však pěnové sklo slouží jako tepelná izolace základových desek rodinných domů v pasivním energetickém standardu.

Pěnové sklo se vyrábí ze skla recyklovaného. Staré sklo se rozemele na moučku a taví se při vysokých teplotách. Vzniklý materiál, ztuhlé zpěněné sklo, se láme na úlomky do velikosti zhruba 60 mm. Tím vznikne lehká sypká hmota, která je výborným tepelně izolačním materiálem. Pěnové sklo nestárne, je zdravotně nezávadné, nehořlavé, mrazuvzdorné, odolné proti chemikáliím, bakteriím i hlodavcům, jeho výroba je energeticky nenáročná. Dobře tepelně izoluje za sucha i za vlhka a díky nenasákavosti brání vzlínání vlhkosti. Je zhutnitelné a zatížitelné. S rostoucím zájmem o vysoce energeticky úsporné domy lze předpokládat, že zájem o něj bude na českých staveništích jenom růst