Pasivní domy a VELOX

Ke stavbě nízkoenergetických domů je systém VELOX přímo předurčen, ale Společnost Hoffmann nabízí také celou typovou řadu domů v pasivním energetickém standardu.

Jsou to vesměs objekty velmi výrazné současné architektury, což ve spojení s žádanými vlastnostmi domu v pasivním energetickém standardu vede ke značnému zájmu odborníků i široké stavební veřejnosti. Zcela konkrétně jde v případě těchto staveb o obvodové stěny následující skladby: vnitřní deska VELOX tloušťky 35 mm, 150 mm betonu, 200 mm, a někdy i více, šedého pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu (WS EPS-plus), deska VELOX tloušťky 35 mm a dále přídavná tepelná izolace v tloušťce 80 mm, opět v daném systému. Dosažená hodnota součinitele prostupu tepla je 0,12 – 0,14 W/m²K, navíc betonové jádro vrací v noci teplo, které se v něm přes den při slunečním svitu naakumulovalo. Opačně v létě je při nočním větrání betonové jádro ochlazeno a přes den vytváří příznivé klima i v domě bez klimatizace. Tepelná setrvačnost domu je velice důležitá pro úspory energie.

Založení s.r.o. společnosti

Systém VELOX má tepelnou akumulaci zhruba sedmkrát vyšší než klasické materiály a asi 22x vyšší než plynosilikáty. Tyto akumulační schopnosti vystupují do popředí zejména v případě pasivních domů. Při jejich projektování se počítá s výrazným prosklením obvodových stěn na jižní straně objektu. Tedy s přijímáním tepelných zisků ze slunečního záření a jejich akumulací do těžkého betonového jádra domu.

Prodej založených společností

Společnost Hoffmann výhody stavebního systému VELOX promítla do speciální typové řady domů v pasivním energetickém standardu. Dům s typovým označením Abele (na obrázku) patří k nejžádanějším.