Navrhování a stavba?
Zásadně systémový přístup

Pasivní domy

V zemích, které mají oproti nám ve vývoji a realizaci domů v pasivním energetickém standardu náskok nejméně dvou desetiletí, už dávno definovali zásady jejich navrhování.

Pasivní dům vždycky provází systémový přístup od prvních chvil jeho zrodu. Nemůže se stát náhodnou sestavou prvků, projekt žádá od autora vysokou míru znalostí i zkušeností a jasný záměr od první skici. Podobně fundován musí být také dodavatel stavby. Je proto nezbytné oslovit firmu, která má již v tomto oboru něco za sebou.

Je nezbytné zvažovat použití každého prvku konstrukce i vybavení, mít zažity jejich technické parametry a umět odůvodnit praktický přínos. Také u pasivního domu platí, že koncepce, podoba a dispoziční řešení musejí vyhovovat lidem, kteří zde budou žít. Nízká energetická náročnost je sice nanejvýš ušlechtilou kvalitou, ale vždy jen jakousi vítanou nadstavbou k samozřejmému pohodlí a vysoké užitné hodnotě domu.

I pasivní rodinný dům se musí líbit! Jeho obyvatelům a rovněž kolemjdoucím. Obecně však v současném stavebnictví velmi často platí, že progresivnost výtvarného řešení rodinného domu bývá jen málokdy provázena odpovídajícím řešením technickým a technologickým. Řada na první pohled skutečně vydařených rodinných domů současnosti bohužel trpí rozsáhlými tepelnými mosty, charakterizují je často extrémně velké okenní plochy a celkově nízký tepelně technický standard konstrukce. Je na projektantovi pasivního domu, kam až se může ve svých záměrech dostat. Stav techniky je už dnes na takové úrovni, že není problém realizovat takřka jakoukoliv představu klienta. Ale ekonomický efekt by se rozhodně vytrácet neměl, výše investice by měla mít rozumnou návratnost.

Situování domu musí vždy vycházet z parametrů konkrétního pozemku. Tvar, poloha na parcele a charakter vnitřního uspořádání mají podstatný vliv na energetickou bilanci. Energetickou náročnost ovlivňuje pochopitelně nadmořská výška a specifické klimatické vlivy vůbec. Roli hrají zdánlivé maličkosti – situování domu na návrší, v údolí, ve stínu lesa, nebo třeba ve svahu.

Pokud jde o tvar domu, je určující optimální poměr ochlazované plochy vůči vnitřnímu objemu. Tvar koule samozřejmě reálný není, ale krychle či kvádr tuto podmínku plní také vcelku dobře a praxe jejich použití potvrzuje. Nutné je eliminovat zbytečné výstupky a navrhnout jednoduchý tvar střechy vhodně orientovaný vůči světovým stranám. Nejčastější je střecha sedlová či pultová.

Další zásadou je nekomplikované a dobře čitelné vnitřní členění. Dispozice by měla být důsledně dělena do tepelných zón. Obytné místnosti jsou tedy orientované na jih, chodby, schody, koupelny a WC bývají zase situovány na slunci odvrácené straně. Vstup je nejčastěji navrhován z východu, nebo ze severu. Žádoucí je sociální zařízení soustředit na jednu, maximálně dvě stoupačky. Pokud má dům garáž a hospodářské prostory, jsou nevytápěné a připojeny k objektu z neosluněné strany.

Optimální sladění jednotlivých prvků nízkoenergetického domu a kompaktnost jeho tělesa s obvyklým jednoduchým tvarem střechy vedou ke specifickému výrazu těchto staveb. Ty jsou pak na první pohled nezaměnitelné s jiným typem výstavby. Dům na sebe zpravidla již z dálky upozorňuje funkční originalitou, koncepcí detailů, tvarováním oken, prvky slunolamů a pavlačí na fasádách, případně neobvyklými materiály i barevností. Doplňujícím prvkem bývají zelené střechy, které mají vynikající akumulační schopnost a vytvářejí příjemné mikroklima. Typické je dokonalé osazení takového domu do terénu.

Svým způsobem navazuje nová výstavba pasivních domů na to nejlepší z funkcionalistické architektury třicátých let. Obejde se bez zbytečných exhibicí a samoúčelností. A skutečně pravdivě vychází z původní funkce rodinného domu i bydlení přátelského k životnímu prostředí.

(rš) STYL&TIP: Rodinné domy 2013

Proč stavět pasivní dům?

Jaké bývají obvyklé motivy stavebníků rozhodujících se pro rodinný dům v pasivním energetickém standardu:

• Vědomí, že je vždy něco za něco.
Počáteční vyšší pořizovací investice přinese budoucí nižší náklady na provoz domu.
• Požadavek být co nejméně závislý na dodávkách energie a na správcích sítí.
• Bydlení v pasivním domě jako společenské téma.
Takový dům patří k vyznávanému životnímu stylu.
• „Zelené“ vidění světa v dobrém smyslu.
Respekt k přírodě a šetření energiemi patří ke slušnému chování.