Osm tisíc smluv!

Ekonomické stavby už v historii svého působení obsloužily téměř osm tisíc klientů! Vždy na základě smlouvy, která samozřejmě musí být vyvážená, ale přesto na její obsah obě zúčastněné strany obvykle hledí pod poněkud jiným úhlem. Takže pár vět na toto téma:

Zhruba u poloviny zákazníků Ekonomických staveb smlouvu obvykle verifikují jejich právníci, je to dnes vlastně běžný postup. Mnoha jiným právníkům firma na základě svých standardních smluv postavila jejich domy. A na pomyslném seznamu VIP klientů figuruje i dům postavený jednomu soudci Nejvyššího soudu.

Smlouvy Ekonomických staveb jsou jasné a jednoznačné. I tato skutečnost se zásadně podílí na dobrém jménu firmy mezi veřejností. Tyto smlouvy neumožňují více výkladů a velmi přesně popisují proces stavby domu, vše je detailně popsáno. Klient dům financuje v závislosti na plnění jednotlivých fází stavby. Pokud není spokojený s kvalitou provedení nějaké etapy, další část výstavby nefinancuje. Povinnost klienta je vlastně jediná, dodržet splátkový kalendář.