Když se spojí jedinečné s univerzálním

Úvodem jenom tři čísla, jimiž se žádná další firma nabízející v Evropě montované rodinné domy na bázi dřeva, nemůže vykázat: OKAL ve svém oboru působí déle než 80 roků, postavil 86 tisíc rodinných domů, v nichž žije 300 tisíc lidí!

OKAL je v oboru montovaných domů na bázi dřeva skutečným gigantem a vedle uvedených čísel se k této značce pojí také charakteristická noblesa produktů, které nabízí. Architektura rodinných domů OKAL dnes určuje trendy v oboru a koncepce jejich celkového řešení dává vyniknout skutečnosti, že vydařený rodinný dům současnosti je spojením jedinečného s univerzálním. Že je místem, kde se setkávají soukromé tužby se snahou naplnit obecné představy o dobrém bydlení. Už proto, že v případě domů OKAL vytvářejí cestu od myšlenky až k realizaci také nanejvýš současné konstrukční možnosti.

Tady se nebydlí, tady se žije!
Jen málokdo ví, že proslulé domy OKAL, stavěné dnes hlavně v Německu a v dalších zemích EU, se vyrábějí v Žákavě nedaleko Plzně. Tam je OKAL přítomen od počátku devadesátých let minulého století, ovšem pro českou klientelu stavěl až donedávna jen sporadicky. Dnes však zdejší trh také pro OKAL znamená žádanou lokalitu. A pro zdejší stavebníky je zcela zásadní, že domy OKAL samozřejmě mají totožné provedeni i stejnou kvalitu jak pro český, tak třeba pro právě německý trh. Výhradním dodavatelem domů OKAL pro český trh je společnost DFH Haus.

OKAL2

Domy OKAL svým velkorysým pojetím zřetelně kontrastují s aktuální tendencí většiny jiných dodavatelů působících na českém trhu montovaných dřevostaveb. Ti se snaží nabízet především malé rodinné domky, které jsou konkurenceschopné bytům v nových obytných komplexech, a to jak velikostí, tak samozřejmě cenou. Trh to žádá, dodavatelé přáním klientů tedy velmi ochotně vyhoví. Druhou věcí pak je, jak se majitelům v takovém minidomku žije.

Majitelé těchto objektů musejí obvykle rezignovat na jakýkoli plošný nadstandard. Podnětem k takovým nabídkám se stává nízká reálná kupní sila většiny českých stavebníků. A trend minimalizovat je pochopitelně podporován rovněž vývojem cen energii. Jistě, bydlet se v tom dá. Ovšem předem je rezignováno na skutečnost, že rodinný dům by měl mnohem lépe než pouhý byt v bytovém domě poskytovat takové kvality, jako jsou prostory k rozvíjení zálib, ke vzdělávání, k relaxaci a hlavně k mnohem vyšší míře osobního soukromí každého, kdo v takovém domku se svoji rodinou žije. OKAL výše popsané domy nestaví. Hlavně proto, že bezobsažné koncepce řízené výhradně limitovanou konečnou cenou nemůže respektovat z jediného důvodu. V rodinných domech OKAL musí totiž být jejich obyvatelům umožněno žít. Nikoli jen bydlet.

Originální koncepce
S respektovanou snahou dodávat domy energeticky co nejméně náročné se OKAL nevyrovnává poměrně primitivním zmenšováním obytných prostorů. Přesně naopak, ve chvíli, kdy konkurence minimalizuje, OKAL přichází mimo jiné se světlou výškou místností 280 cm. Ta vhodně ladí s obecně platnou rozlehlostí obytných prostorů všech domů OKAL. Co tato skutečnost učiní s interiérem domu, to by každý zájemce o budoucí stavbu měl osobně spatřit třeba v ukázkovém domě OKAL v Plzni.

OKAL3

A další souvislost: Žádanou nutnost stavět objekty vysoce energeticky úsporné OKAL samozřejmě respektuje. Činí tak hlavně prostřednictvím kvality vnějšího pláště domu. Obvodovou stěnu OKAL charakterizuje hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí U = 0,125 W/m²K. Vztahuje se ke standardnímu provedení stěn tloušťky pouhých 345 mm a dostává dům do úplně jiné kategorie, než v jaké se nacházejí produkty jiných dodavatelů napříč nejrůznějšími technologiemi. Samozřejmě, že každý dům OKAL je nízkoenergetický.

S ohledem na neustále rostoucí ceny energií a stoupající životní náklady, hraje dnes při koupi domu významnou roli právě otázka jeho energetické náročnosti. OKAL na zdokonalování svých produktů spolupracuje s váženými německými univerzitami a výsledkem tohoto dlouhodobého výzkumu jsou právě domy, které oproti běžným zděným stavbám stejné velikosti šetří až 60 procent energie potřebné k vytápění.

Ke stejné dokonalosti byly dovedeny rovněž střešní a stropní konstrukce i okna s trojitým zasklením. Splňují nejvyšší požadavky nejen na tepelnou izolaci, ale také na izolaci zvukovou. Navíc mají atraktivní podobu.

Klasické znaky velkorysosti
Obvodové stěny jakékoli stavby jsou obecně místem, kde dochází k nežádoucím tepelným ztrátám. Při tvorbě projektu libovolného rodinného domu s vyššími ambicemi energetických úspor pak tedy bývá obvyklou zásadou plochu obvodových stěn pokud možno minimalizovat. Půdorysně je z tohoto hlediska ideálem čtverec, případně obdélník, v prostoru pak jde o pověstné nezajímavé krychle a kvádry. Jakákoli vyšší snaha po kreativním řešeni je potlačena už v zárodku a výsledkem bývá i z různých tvůrčích dílen víceméně univerzální pojetí, lišící se často pouze v detailech. Ovšem obyvatelé rodinných domů současnosti žádají mnohem víc.

OKAL4

Projektanti domů OKAL se tématu rodinný dům současnosti chopili se značnou bravurou. Fakt, že architekturu takového domu do vysoké míry diktuje požadavek dosáhnout parametrů objektu mimořádně energeticky úsporného, jim ruce nijak nesvazuje. Aktuálním podobám staveb OKAL dávají výraz především jednoduché jasné linie a rozlehlé plochy oken obrácených ke slunci. Pocity zřejmého pohodlí, svobody a vzdušnosti, i zřejmý nádech luxusu, které se návštěvníka takového domu zmocní hned po vstupu do interiéru, přinutí člověka chvíli přemýšlet, co je jejich původem.

Nikdo nemusí dlouho tápat. Na vzpomínaných kvalitách se jasně podepisuje fakt, že OKAL uplatňuje klasické znaky určité velkorysosti. Projevuji se příjemně naddimenzovanými rozměry nejen v ploše, ale také zvýšenou světlou výškou místností. Skvělé vlastnosti obvodového pláště domů OKAL takový přístup k dispozičnímu řešení a architektuře umožňuji. Současný OKAL stoji na vrcholu kvality staveb tohoto druhu v evropském měřítku, patří mu veškeré prestižní mezinárodní certifikáty. Ano, skutečně moderní rodinný dům charakterizuje patrně nejvýrazněji nízká energetická náročnost. OKAL však přidává výjimečnou architekturu a velkorysé dispoziční řešeni, aniž by vzpomínaná energetická nenáročnost jakkoli utrpěla.

Martin Vrba