Návratnost investice do tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo není jen pouhý zdroj tepla, ale je to v první řadě zařízení, které by mělo přinášet finanční úspory. Proto je důležité pro každého, kdo se rozhodne tepelné čerpadlo do svého domu instalovat, znát návratnost této investice. Návratnost tepelného čerpadla je vždy nutné srovnávat s nějakou jinou variantou vytápění, která by byla v dané lokalitě možná.

Virtuální kancelář Praha

Tepelné čerpadlo vykazuje nejlepší návratnost u novostaveb, kde stavebník může od investice do tepelného čerpadla odečíst náklady nutné na pořízení jiné eventuality zdroje tepla. Pokud například u plynového vytápění sečteme všechny nezbytné náklady, jako je zavedení plynu na pozemek, kaplička, komín nebo odkouření kotle, vnitřní plynovod, projekt a revize plynu atd., bude rozdíl v investičních nákladech překvapivě malý a návratnost tepelného čerpadla velmi rychlá. V případě, že dům už plynové topení má a chceme ho nahradit tepelným čerpadlem, bude návratnost delší. Tepelné čerpadlo si totiž bude muset “vydělat“ na celou svoji pořizovací cenu, nikoliv jen na rozdíl mezi pořizovací cenou tepelného čerpadla a nového plynového topení.

Prodej založených společností

Pokud však někdo má dosluhující kotel a čeká ho brzká investice do nového, pak má samozřejmě smysl o tepelném čerpadle intenzívně uvažovat. Velmi dobrou návratnost vykazuje tepelné čerpadlo rovněž v případě, kdy se topí elektrickým kotlem, nebo je využíváno centrální zásobování teplem.

Založení s.r.o. společnosti

Opticky nejhorší návratnost bude vycházet při porovnání tepelného čerpadla s vytápěním uhlím a dřevem. U těchto dvou případů je důvodem pro horší návratnost nezapočítání času stráveného přípravou paliva a starostí o kotel, do ceny vyrobeného tepla. Pokud si tento čas započítáme, stane se tepelné čerpadlo také výhodnou investicí.