Kvalita přichází s technologií

Už první z téměř dvou tisícovek realizací domů firmou Hoffmann spol. s r. o. Chrudim technologií VELOX, splňoval nároky energeticky úsporného objektu! Třebaže se tomuto jevu v roce 1992 tak neříkalo a nebyl příliš sledován.

I po více než dvou desetiletích však tento dům svojí úsporností stále ještě vysoce převyšuje současný standard energetických nároků rodinných domů běžně stavěných v České republice! A před lety také právě příklad tohoto domu, to už spolu s mnoha dalšími firemními realizacemi, posloužil v rámci geniální marketingové strategie. Firma Hoffmann, s technologií VELOX v ČR neodmyslitelně spjatá, ve své inzertní kampani zveřejňovala vždy spolu s údaji o vybraném domu také příslušné zcela konkrétní faktury za dodávku energie pro vytápění a ohřev teplé vody v onom stavení. To se setkalo s úžasným zájmem stavebníků a jasně vypovídalo o přednostech systému.

Placené obnosy, tehdy většinou mezi 9 až 15 tisíci korun ročně, zařadily tyto domy do úplně jiné kategorie, než jakou představoval takzvaný aktuální standard. Ale dnes je tato bilance energetických nároků domů nabízených touto firmou ještě znatelně lepší. Jednak se zdokonalila samotná technologie VELOX. A jednak společnost Hoffmann svého času jako jeden z prvních dodavatelů v tomto státě nabídl stavebníkům typový pasivní dům. To je pochopitelně zase o třídu vyšší kategorie.

Rozhodující kvalita přichází s užívanou technologií. Konstrukce zhotovované ze stavebního systému VELOX se skládají ze štěpkocementových desek vyráběných vysokotlakým lisováním dřevitých štěpek, cementu a vodního skla. Cement slouží jako pojivo, vodní sklo čelí vlhkosti, plísním a jiným okolním vlivům. Vnější desky VELOX jsou opatřené izolační vrstvou stabilizovaného polystyrenu. Dnes už jde o takzvaný šedý polystyren se stopovou přísadou grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji.

Dvě desky se vždy spojují proti sobě pomocí ocelových distančních spon a po vylití betonovou směsí se toto „bednění“ stává součástí stěny objektu. Obdobně jsou vytvářené příčky a za pomoci na míru dodávaných stropních prvků a stropní výztuže i horizontální konstrukce. Systém VELOX obecně umožňuje až nekonečnou variabilnost architektonického i dispozičního ztvárnění staveb. Nejde o panely a prefabrikované díly, ale snadno opracovatelný stavební materiál. Žádný rozměrový modul, ani žádný takzvaný úsporný rozměr. Co v případě jiných systémů stavbu jen prodražuje, tady je řešeno bezproblémově a často přímo na staveništi.

(bc)