O kouzle úsporných domů

Teprve když si uvědomíme, že až padesát procent světových energetických zásob se aktuálně spotřebovává na vyhřívání či ochlazování budov, tak zřejmě plně doceníme současné úsilí stavět rodinné domy vysoce energeticky úsporné.

Kouzlo provozně úsporných budov, tedy hlavně těch nízkoenergetických a pasivních, funguje i v České republice. Rozhodně se však nedá říci, že bychom u nás byli v tomto směru výjimečně aktivní.

V České republice běžně budované nové stavby, s tepelnou izolací obvodových stěn formou zateplené fasády, mají v průměru stále ještě měrnou potřebu tepla na vytápění ve výši kolem 100 kilowatthodin na čtvereční metr podlahové plochy ročně. Připomeňme, že nízkoenergetický statut dostává rodinný dům při přesně poloviční hodnotě a za dům v pasivním energetickém standardu je považován objekt s roční měrnou spotřebou pod 20 kWh na čtvereční metry podlahové plochy. Takže oněch vzpomínaných 100 kWh jako průměr nepředstavuje ve světle zdejších potřeb a evropských zvyklostí žádný zázrak. Přičemž starší nezateplené budovy pak samozřejmě onu stovku ještě o mnoho převyšují. V minulých desetiletích, zejména v éře státem dotovaných energií pro domácnosti, se u nás žádný důraz na dobré zateplení budov bohužel nekladl.

Stavění rodinných domů v nízkoenergetickém a dnes už hlavně v pasivním energetickém standardu se ve vyspělých evropských zemích obecně rozvíjí tak rychle, že se odborníci v tomto směru nebojí srovnání s bouřlivým vývojem, jímž svého času prošel obor informačních technologií! Jiní znalci tento segment stavebnictví a počínání dodavatelů v jeho rámci zase přirovnávají k automobilkám! Vysoce energeticky úsporný rodinný dům je čím dál víc chápán jako samozřejmost.

Také u nás se obory nízkoenergetický rodinný dům a pasivní rodinný dům dostaly během několika roků z diskuzí pouze v odborných kruzích až k debatám mezi nejširší veřejností. Vznikly už také projekční ateliéry a dodavatelské společnosti, specializované čistě na tyto druhy výstavby. A samozřejmostí jsou už rovněž typové projekty nízkoenergetických i pasivních rodinných domů. Mnohem vyšší nároky, než tomu bylo před časem, provází zájem o dokonalejší stavební materiály, nové technologie a potřebné komponenty. Zkrátka roste poptávka po tomto způsobu výstavby a zejména informovanější potenciální stavebníci uvádějí, že pokud se do stavby rodinného domu pustí, bude minimálně nízkoenergetický.

Ale nenacházeli bychom se v Česku, kdyby tyto sympatické jevy současně neprovázela jistá specifika. Například počínání specialistů zaměřujících se na projekci nízkoenergetických a pasivních domů, stojí v protikladu s někdy dosti chaotickým a zjednodušujícím přístupem k problematice stavby takových energeticky úsporných budov ze strany některých firem, zabývajících se donedávna pouze stavebnictvím tradičním. A přiznejme si, že ve zdejších podmínkách často dochází i tak trochu k matení pojmů a s dodržováním jasně daných parametrů nízkoenergetického, a hlavně pak pasivního, rodinného domu to často není natolik jednoznačné, jak by vyžadovaly normy a předpisy.

Proces stavby každého energeticky vysoce úsporného rodinného domu by měl zásadně provázet systémový přístup k jeho řešení. Takový objekt se rozhodně nemůže stát náhodnou sestavou byť dokonalých materiálů, projekt žádá od autora vysokou míru znalostí i zkušeností. Podobně fundován musí být rovněž dodavatel stavby. Je nezbytné zvažovat přínos i případné zápory každého prvku konstrukce a vybavení domu, mít zažité rozhodující technické parametry používaných výrobků a umět odůvodnit jejich praktický přínos celku. Přičemž zásadně platí, že koncepce, podoba a dispoziční řešení prvořadě musejí vyhovovat lidem, kteří v domě budou žít. Extrémně nízká energetická náročnost je sice nanejvýš ušlechtilou kvalitou, ale vždy jen vítanou nadstavbou k samozřejmému pohodlí a vysoké užitné hodnotě zcela konkrétního rodinného domu.

O tom všem je v širších ekonomických a společenských souvislostech řeč na dalších stránkách této publikace. Příloha týdeníku Ekonom Styl&Tip se v roce 2016 stává čtvrtletníkem, takže informace o stavění, bydlení a hlavně o rodinných domech, budou touto cestou ke svým čtenářům proudit v pravidelných intervalech.

(red)