Každou stavbu zlevňuje rychlost

Každou stavbu výrazně zlevňuje především rychlost, s níž dochází k její realizaci. Takže co nejjednodušší konstrukce, co nejnižší spotřeba materiálu, s tím související nízká pracnost a z toho všeho samozřejmě vyplývající krátká doba výstavby.

Chceme-li stavět rychle a hospodárně, těžko budeme hledat opodstatnění pro vybudování sklepa. Ten v případě rodinného domu ztrácí svoje původní poslání, brambory, ovoce, ani uhlí dnes nikdo neskladuje a moderní čistý zdroj tepla pro celý dům lze umístit případně i do koupelny. Další představitelné funkce sklepa efektivněji splní komora či technická místnost v přízemí. Mějme na paměti, že vybudování jakéhokoli prostoru pod terénem je minimálně dvakrát dražší, než stejně objemný prostor vystavěný nad úrovní terénu.

Někteří stavebníci v úvahách jak stavbu zrychlit a zlevnit, přikládají značný význam konstrukčnímu materiálu obvodových stěn. Tady však velké rezervy nejsou. Zajímavá je naopak možnost zvýšení rozměru podlahové plochy při zachování obestavěného prostoru domu. To umožní subtilnější obvodová stěna. Samozřejmě při zachování patřičných tepelně izolačních vlastností. Když takto srovnáme například kontaktně zateplenou obvodovou zeď z cihelných kvádrů se stěnou montované dřevostavby, dostáváme na ploše středně velkého rodinného domu v každém podlaží nějakých deset čtverečních metrů podlahové plochy navíc! A k tomu jde o technologii s mnohem nižšími konstrukčními časovými nároky.

O střeše rodinného domu platí, že čím je konstrukčně jednodušší, tím nižší obnos a kratší čas bude třeba k jejímu zhotovení. Nejekonomičtější je střecha pultová a pak sedlová. Střechu samozřejmě významně prodražují všechna zalomení ploch, úžlabí a vikýře.