Katalog jako událost

Ne vždy zcela přesvědčivé výsledky práce projektantů řešících podobu a fungování rodinného domu individuálně podle zadání investora, spolu s faktem, že služby tohoto druhu nepatří mezi laciné, neváhejme označit za příčinu pro někoho až překvapivě značné obliby projektů typových.

Založení s.r.o. společnosti

G SERVIS CZ v České republice platí už skoro dvě desetiletí za lídra trhu s typovými projekty. Oficiální statistiky tohoto druhu po ruce nejsou, ale mezi znalci oboru se říká, že zhruba každý desátý rodinný dům postavený u nás v posledních deseti letech, má kořeny v hlavách projektantů vzpomínané společnosti. Není divu. Typové projekty s visačkou G SERVIS CZ se do potřeb a vkusu průměrných stavebníků trefují svou architekturou a dispozičním řešením zcela neomylně, nadto nabízejí aktuálně velmi žádané varianty realizací v nízkoenergetickém i pasivním standardu.

PŘESVĚDČIVÁ NABÍDKA
Kromě toho byla sjednocena cena všech typových projektů nabízených společností G SERVIS CZ. Bez rozdílu, zda se jedná o dům malý či velký, konstrukčně více nebo méně složitý, stojí projekt 28 600 Kč. Ovšem příčiny, proč řada stavebníků dá typovému projektu od společnosti G SERVIS CZ přednost před možností mít originál, nehledejme jenom ve snazší finanční dostupnosti takového řešení. Při rozhodování hraje podle slov investorů, kteří už svůj dům podle takového projektu postavili, také fakt, že typizovaná řešení jsou opakovanou výstavbou v praxi mnohokrát provozně vyzkoušená. Ale hlavně! Nabídka společnosti G SERVIS CZ je budoucím stavebníkům rodinných domů servírována nanejvýš přesvědčivým způsobem, s využitím nejnovějších technologií komunikace mezi zájemcem o stavbu a prodejcem projektové dokumentace. Nejnovější vydání podrobného přehledu nabízených produktů a služeb společnosti G SERVIS CZ – publikace Rodinné domy 2014 – dává výše uváděným skutečnostem zapravdu.

PROJEKT I NÁVOD
Už v několika posledních letech dávala společnost G SERVIS CZ katalogu svých projektů takovou formální i obsahovou úroveň, že každé nové vydání této publikace se v Česku vlastně stávalo v oboru rodinný dům významnou událostí! Dávno v tomto případě nejde jen o pouhou přehlídku nabízených projektových dokumentací typových rodinných domů. Zájemce o stavbu totiž dostává nejen skutečně vyčerpávající nabídku zcela konkrétních možných řešení, ale také obsáhlý a hlavně důvěryhodný podrobný návod, jak by si měl v celém poměrně složitém procesu laik počínat, jakými kritérii vést výběr, jak se rozhodovat, i co brát v úvahu ve všech klíčových okamžicích takové volby.

Založení s.r.o. společnosti

Druhá zásadní přednost – kvalita samotných projektů. Kdo v souvislosti s nabídkou společnosti G SERVIS mluví o obecné druhořadosti typového projektu v porovnání s řešením individuálním, ocitá se nejméně deset roků v minulosti. Pro společnost G SERVIS CZ dnes pracují přední architekti, jejich dílo v ničem nezaostává za projekty kolegů z jiných tvůrčích dílen a naopak oproti konkurenci má typový projekt se značkou G SERVIS jednu ohromnou přednost: Opakovatelnost realizací vylučuje jakoukoli možnost funkčního selhání v kterémkoli detailu. Což je krutá bolest právě takzvaných originálů! A pak jsou zde záruky, vztahující se výhradně k projektům G SERVIS. Záruky prověřeného řešení i vysoce odborného všestranného posouzení všech žádaných parametrů inspektorem nemovitostí Nemopas.

ČTYŘI SVAZKY INFORMACÍ
Katalog společnosti G SERVIS CZ nazvaný už tradičně Rodinné domy, tentokrát s letopočtem 2014, má podobu uceleného souboru čtyř publikací, doplněného navíc ukázkou nabízené projektové dokumentace. Část nazvaná Jak na to? je detailní instrukcí, jak si počínat v procesu volby a následné stavební realizace nového domu, se zvláštním důrazem na postupy související se získáním stavebního povolení.

Díl Rodinné domy 2014 se stává páteří celého katalogu, nabízí možnost selekce z více než tisícovky typových projektů rodinných domů, včetně mnoha letošních novinek. Jsou mezi nimi už zcela samozřejmě i typové projekty domů v pasívním energetickém standardu.

Prodej založených společností

Část nazvaná Rodinné domy Plus 2014 je do souboru produktů a služeb nabízených společností G SERVIS CZ zařazena poprvé a může sloužit jako svého druhu bonus. Celé pojetí tohoto segmentu typových domů posunuje už tak mimořádně kultivovaný rukopis projekčních děl spjatých se značkou G SERVIS zase o krok dál. Projekty, pod nimiž je podepsána bratrská dvojice architektů Roberta a Viktora Černých, se vyznačují jednoduchou a nadčasovou architekturou, důraz je kladen na energeticky úsporná řešení a využívány jsou hlavně moderní technologie a materiály.

Kdo si v široké škále 1170 typových možností nevybral, může sáhnout po posledním svazku ze série publikací katalogu společnosti G SERVIS CZ – Individuální projekty. Tady stačí říci jediné – jednička v oboru zbořila ve prospěch zákazníků všechny dosud platné normy a individuální projekt rodinného domu, včetně průkazu energetické náročnosti budovy, osazení domu do terénu a všech dalších nezbytností, nyní nabízí od 58 900 Kč.

Prodej založených společností

Jako třešničku na dortu čtenář k souboru publikací Rodinné domy 2014 obdrží vzorový výkres projektu, na kterém se může přesvědčit nejen o kvalitě zpracování, ale také např. o kvalitě detailů v projektech G SERVIS. Téma zda stavět podle typového či individuálně řešené projektové dokumentace je evergreenem české stavební scény. Společnost G SERVIS CZ do mnohdy bouřlivých diskuzí nezasahuje. Zdá se, že tak činí dokonce zcela programově. O to pádnější však dává ve prospěch typového projektu důkazy. Více na www.vybersidum.cz.

(cb) Styl&Tip: Rodinné domy 2014

Společnost G SERVIS CZ svoji širokou nabídku každoročně doplňuje o nové typy, jednou z novinek letošního roku je dům Relax.