Osobní přístup ke klientovi

Majitel společnosti Villa Projektový atelier ing. arch. Jiří Houša si zakládá na osobním přístupu. Klienty v souvislosti s jejich novým domem provede od nápadu až po kolaudaci. A cení si, že s mnohými z nich zůstává v přátelském kontaktu i po dokončení domu.

Založení s.r.o. společnosti

Atelier se zabývá návrhy individuálně řešených rodinných domů, ale prodává také projekty domů typových. Nabídka je průběžně doplňována a aktualizována. Budoucí stavebník může objednat projektovou dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení stavby, ale samozřejmě také projekt realizační, případně i návrh řešení interiérů či zahrady. Společnost Villa Projektový atelier však běžně zajišťuje i inženýrskou činnost, hlavně vyřizování stavebního povolení, či administrativu související s kolaudací, umí doporučit dodavatele, či stavbu sama zrealizuje formou dodávky na klíč. Každopádně však může fungovat jako autorský a technický dozor ve prospěch investorů, kteří u ní zakoupili projektovou dokumentaci.

Bungalov s typovým označením B75 spadá zásluhou nadstandardního zateplení, stejně jako všechny domy projektového atelieru Villa, do kategorie staveb energeticky velmi úsporných.

Bungalov s typovým označením B75 spadá zásluhou nadstandardního zateplení, stejně jako všechny domy projektového atelieru Villa, do kategorie staveb energeticky velmi úsporných.

Konstrukčně jsou domy projektového atelieru Villa navrhované jako klasicky zděné, se zateplením v rámci řešení sendvičových obvodových stěn, nebo kontaktním způsobem. Volnou dispozici umožňují monolitické železobetonové stropy, případně stropy skládané. Ing. arch. Jiří Houša o své práci mluví s velkým zaujetím: „Uživatele budoucího domu je dobré poznat a zjistit, jak svůj příští domov oni sami vidí, k čemu inklinují, co od bydlení v rodinném domě očekávají. Je také nezbytné seznámit se s pozemkem, na němž dům bude stát, jeho velikostí, situováním v krajině, sklonem terénu, charakterem okolí. A důležité jsou také technické podmínky budoucí stavby. Tedy stav inženýrských sítí, geologie, výška spodní vody a další okolnosti, které stavbu mohou ovlivnit.“

V uvedených svislostech je logické, že k přednostem domů projektového atelieru Villa patří bohatá variabilita. Ta se rodí právě z úzké spolupráce se zákazníkem, s nímž architekt hledá nejlepší řešení rozumných a splnitelných přání. Přičemž si tyto stavby ponechávají charakteristický projektantův rukopis, snadno rozpoznatelný od prací pocházejících z jiných tvůrčích dílen.

Více na www.atelier-villa.cz

Moderní a mimořádně komfortně vybavený dům nadstandardní velikosti, který ovšem nepůsobí neosobně, jako některé jiné luxusní stavby. I tak by se dal charakterizovat tento individuálně pojatý projekt.

Moderní a mimořádně komfortně vybavený dům nadstandardní velikosti, který ovšem nepůsobí neosobně, jako některé jiné luxusní stavby. I tak by se dal charakterizovat tento individuálně pojatý projekt.