Jaké nálady ovlivňují trh?

Ten, kdo ročně předává svým zákazníkům stovky nových rodinných domů, samozřejmě musí hodně vědět i o tom, co jeho potenciální klienti zhruba chtějí a jaké kvality by tedy stavba měla vykazovat.

Vedení společnost Ekonomické stavby prostřednictvím nezávislé agentury IPSOS už léta pečlivě sleduje trendy, které zásadním způsobem ovlivňují jednání spotřebitelů soustředěných právě na oblast bydlení a speciálně pak na segment rodinný dům. Namátkou některá vybraná fakta z uskutečněných průzkumů: Stavbu rodinného domu v následujících pěti letech plánuje přibližně 25 procent Čechů. Až 400000 z nich si však doposud není jisto, jakým způsobem budou tento svůj záměr financovat. S tím souvisí jiná zjištěná skutečnost: Hypotéky na nové bydlení se bojí 81 procent Čechů. Nebo: Šest z deseti Čechů, kteří by chtěli bydlet ve vlastním domě, se při volbě dodavatele řídí radami svých přátel, kteří už stavěli. A ještě něco: Podlahová plocha nově stavěných rodinných domů se za posledních 15 roků v Česku zmenšila v průměru takřka o polovinu!

Výsledky těchto průzkumů se pochopitelně promítají do kroků, jimiž jde svým klientům vstříc samotná společnost Ekonomické stavby. Ale těží z nich také další firmy nabízející na českém trhu stavbu rodinných domů