Vše na jednom místě

Hypoteční banka Wüstenrot snížila úrokové sazby hypoték o další dvě desetiny procenta. Hypotéku na bydlení lze získat za výhodnou úrokovou sazbu od 2,29 % ročně a spolu s ní si zájemce snadno vyřídí i potřebné pojištění bydlení.

Prodej založených společností

HYPOTÉKA NA BYDLENÍ
Hypotéku na pořízení vlastního bydlení Wüstenrot poskytne za velmi výhodných podmínek. Pokud si někdo potřebuje půjčit více než 1,8 milionu korun, výše úvěru nepřesáhne 70 % hodnoty zastavované nemovitosti. Kdo splní požadavky banky na bonitu, může mít hypotéku už za 2,49 % ročně. A když si klient svůj byt nebo domek u Wüstenrotu také pojistí a uzavře si rovněž životní pojištění, banka sazbu dále sníží ještě o 0,2 % p. a. na 2,29 % ročně. Dvoumilionová hypotéka s dvacetiletou splatností tak bude splácena měsíčně částkou 10 395 korun. Svoji vlastní hypotéku si může každý snadno orientačně spočítat na webových stránkách www.wustenrot.cz.

BEZ POPLATKŮ
Wüstenrot klientovi nebude účtovat poplatky za poskytnutí a za správu úvěru. Klient také nebude platit za vedení běžného účtu, protože Wüstenrot nepožaduje jeho zřízení. Wüstenrot neúčtuje žádné poplatky ani za čerpání úvěrových prostředků, ani za rezervaci úvěrových zdrojů. A co víc, část úvěru nad 70 % hodnoty zastavené nemovitost může klient kdykoli splatit mimořádnou splátkou bez smluvní pokuty.

Virtuální kancelář Praha

CO JE TŘEBA PŘIPRAVIT
Kdo kupuje rodinný domek postavený na klíč, bude k žádosti o hypoteční úvěr potřebovat k doložení účelu kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí a výpis z katastru nemovitostí. Pokud si půjčuje více než jeden milion korun, bude zájemce potřebovat ocenění nemovitosti od externího smluvního odhadce Wüstenrotu.

Vývoj průměrné úrokové sazby hypotéčních úvěrů poskytnutých na bydlení v posledních měsících.

Kdo žádá o hypoteční úvěr na výstavbu, musí si připravit výpis z katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci, stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací. U hypotéky do 70 % zástavní hodnoty nemovitosti zajistí ocenění nemovitosti Wüstenrot. Od osob v zaměstnaneckém poměru bude banka požadovat potvrzení o výši příjmů. Osoby samostatně výdělečně činné předloží daňové přiznání za poslední rok a potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu. Stavbu, kterou klient dává bance do zástavy, si musí také pojistit a Wüstenrot ji samozřejmě pojistí i ve fázi rozestavěnosti.

Založení s.r.o. společnosti

BEZ FAKTUR
Při financování výstavby domu hypotékou Wüstenrot, nemusí klient při čerpání předkládat bance faktury za práci a materiál. Odpadají mu starosti, aby bance včas zadal všechny platební příkazy na úhradu faktur od dodavatelů, či shromažďoval a předkládal k proplacení účtenky za materiál nakoupený hotově. Hypoteční úvěr tak čerpá přímo na svůj účet s tím, že bance předkládá jen průběžné zprávy a nakonec závěrečnou zprávu vypracovanou smluvním odhadcem banky. Pokud ocenění postupu výstavby pro další čerpání úvěru klient nechá na bance, dokumentuje hodnotu provedených prací stavebními zprávami a aktuální fotodokumentací. Rozestavěnost stavby musí odpovídat výši proinvestovaných prostředků.

HYPOTÉKA BEZ PŘÍJMŮ
Bez komplikací může u Wüstenrotu získat hypotéku na účely bydlení i ten, kdo nemá pravidelné příjmy a nemůže je tak prokázat bance standardním způsobem. Hypotéku bez příjmů, u které nevyžaduje banka doložení výše příjmů, je poskytována v rozmezí od 300 000 do 3 milionů korun. Konkrétní horní hranici pak tvoří 50 % zástavní hodnoty nemovitosti. Spolu se žádostí o hypoteční úvěr předloží klient bance čestné prohlášení o tom, že je schopen úvěr bez problémů splácet. K doložení bonity bude od něho banka požadovat i potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu a u osob samostatně výdělečně činných potvrzení o bezdlužnosti od České správy sociálního zabezpečí.

Založení s.r.o. společnosti

K BYDLENÍ PATŘÍ POJIŠTĚNÍ
Přírodní živly i nezvaní návštěvníci mohou napáchat značné škody. Náklady na opravy a na pořízení nových věcí mnohdy šplhají do statisíců korun. Pokud má postižený svůj domov správně pojištěn, zaplatí ztráty pojišťovna.

POJIŠTĚNÍ STAVBY
Banky jím podmiňují poskytnutí hypotéky. Kryje škody, které na stavbě vzniknou v důsledku živelních událostí, jakými mohou být požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, pád stromu, stožáru či laviny, dále pak škody způsobené vodou z potrubí, sesuvem půdy či zřícením skal nebo i zemětřesením či pádem letadla a podobně. Pojišťovna hradí také škodu, která vznikne násilným odcizením stavebních součástí (například okapů) nebo vandalismem. Připojistit se pak lze i na riziko povodně a záplavy. Na místě je však třeba upozornění, že pojišťovny rozlišují povodňové zóny, a tak některé domy stojící přímo na březích pravidelně se rozvodňujících řek, jsou na toto riziko nepojistitelné.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
Když chce mít někdo pojištěné i zařízení domu, tedy věci movité, je nutné si sjednat pojištění domácnosti. Tento typ pojištění kryje – stejně jako pojištění stavby – škody vzniklé živelnými událostmi a také riziko krádeže, vloupání a vnitřního vandalismu. To když zloději nejen něco ukradnou, ale další věci navíc poničí. Tímto druhem pojištění má klient pojištěné jak vnitřní vybavení, jako nábytek, koberce, elektrické spotřebiče, nádobí, lůžkoviny, či květiny, ale také osobní věci všech členů domácnosti. Tedy oblečení, obuv, sportovní potřeby, jízdní kola, hračky, šperky, obrazy atd.

Ready Made společnosti

POZOR NA PODPOJIŠTĚNÍ
Nevyplácí se na pojištění stavby a domácnosti ušetřit, je nutné si dobře spočítat, kolik co stálo a na kolik by přišlo, kdyby se to muselo kupovat znovu. Odborně se tomu říká, že je nutné sjednat si pojištění na novou aktuální hodnotu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Spolu s pojištěním bydlení doporučujeme uzavřít i pojištění odpovědnosti. Majitel nemovitosti by si měl sjednat pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, které určitě přijde vhod tehdy, když například přelomený strom z jeho zahrady poškodí cizí auto zaparkované před domem. Druhým doporučením je pojištění odpovědnosti za škody či jiné újmy v běžném občanském životě. To kryje škody, které způsobí pojištěný, respektive člen jeho domácnosti svou neopatrností či nepozorností třetí osobě. Jde například o zranění způsobená při lyžování nebo při nehodě na kole.

POJIŠTĚNÍ PRODOMOV OD WÜSTENROTU
V rámci pojištění ProDomov si lze sjednat všechny výše uvedené druhy pojištění. Wüstenrot zájemcům pojistí i rozestavěnou budovu, takže po jejím dokončení se již nemusí smlouva měnit. Připojistit si lze také riziko povodně. U pojištění domácnosti má klient na výběr ze dvou variant PLUS a SUPERPLUS a navíc si může sjednat i další připojištění, například skel.

Více na www.wustenrot.cz a na bezplatné zelené lince 800 22 55 55

(red) Styl&Tip: Rodinné domy 2014

Růst českého hypotečního trhu pokračuje. Po loňském rekordním roce vzrůstající tendence setrvávaly i v letošních prvních měsících. V prvním čtvrtletí 2014 banky svým klientům půjčily na bydlení celkem 28,9 miliardy korun, průměrná výše jedné půjčky je 1,63 milionu Kč. Hypotéku Wüstenrot na vlastní bydlení získají zájemci již od 2,29 % ročně.