Avantgardní dostupnost

Sérií typových dřevostaveb Avantgardi (na obrázku dům Alto) se společnost Haas Fertigbau před časem přihlásila k myšlenkám hmotově jednoduchých řešení rodinných domů, opírajících se o prověřené postupy a praktickou vnitřní dispozici. Kvality dané spojením nekomplikovaného tvarosloví a soudobých konstrukčních možností s prověřenými detaily i tradicí výroby, zaujaly zejména odbornou veřejnost. Řadoví stavebníci většinou lpí na osvědčených klasických podobách rodinného domu, ale trpělivá osvěta ze strany dodavatele těchto staveb by mohla časem vyústit i v obchodní úspěch. Tuto filozofii podporuje rovněž fakt, že domy Avantgardi jsou nabízené za velmi přijatelné ceny.