Nový koncept pro novou dobu

Výrobce elektrických topných systémů, společnost FENIX Jeseník zahájil v říjnu v Jeseníku výstavbu nového kancelářského centra s téměř nulovou spotřebou energií.

Nové centrum bude splňovat standardy, které vejdou pro obdobné projekty v platnost v roce 2020 a bude vybaveno elektrickým sálavým a podlahovým vytápěním. Dále střešními fotovoltaickými panely a domovními bateriemi pro ukládání přebytků a zajištění rovnoměrné spotřeby objektu. Nová budova má sloužit nejen jako nové administrativní centrum společnosti FENIX GROUP a.s., ale v první fázi také jako testovací objekt k ověření spolupráce střešní fotovoltaiky s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí“.

Ing. Cyril Svozil, majitel společnosti FENIX GROUP k projektu uvedl: „Tento náš projekt chápeme jako nový koncept pro novou dobu – projektem se eliminuje nevýhoda špiček odběrů elektřiny, které jsou nyní vykrývány ze takzvaných špinavých zdrojů. Celá budova se tak stává aktivním prvkem energetické soustavy. V podstatě se připravujeme na rok 2020. Vizí je i vytvoření podmínek ke vzniku nového tarifu pro objekty s domovními bateriemi, kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí alespoň částečně autonomní, provoz objektu.“

Projekt FENIX Offce Centrum realizuje FENIX Jeseník ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT Praha a pod technickou patronací Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. S dokončením výstavby se počítá v květnu letošního roku.

Více na www.fenixgroup.cz