FENIX má řešení pro nadcházející desetiletí

Stále dokonalejší konstrukce zamezující tepelným ztrátám budov se starají o to, že i celková spotřeba energie potřebné k vytápění energeticky úsporných objektů významně klesá.

V mnoha novostavbách tak přestávají být rozhodující provozní náklady a mnohem důležitějším faktorem se stávají celková výše prvotní investice, náklady na údržbu a revize, potřebná míra obslužnosti provozu topení, jeho životnost, spolehlivost celého systému a míra komfortu potřebné obsluhy. Za tohoto stavu pak také prudce roste význam masového užívání elektrických topných systémů, které všechny uváděné výhody přinášejí.

ing Cyril Svozil FENIX GROUPSpolečnost FENIX Jeseník je v oboru elektrického vytápění na českém trhu s ročními tržbami přesahujícími miliardu korun suverénním lídrem a kromě toho svoje elektrické topné systémy exportuje do pěti desítek zemí. Ředitel a majitel holdingu FENIX ing. Cyril Svozil mluví o tom, že elektrické vytápění má v éře budov s téměř nulovou spotřebou až překvapivě značné perspektivy.

Je známé vaše přesvědčení, že vytápění pomoci elektřiny, speciálně elektrické sálavé systémy, představuje v energeticky úsporných domech nejvhodnější možnou alternativu. O co toto svoje tvrzení prvořadě opíráte?
To by bylo na dlouhou přednášku, ale pokusím se být stručný. V topné sezóně 2013-2014 naše společnost spolu s Univerzitním centrem energetických budov ČVUT podnikla rozsáhlá měření a vyhodnocení dosažených výsledků ve třech energeticky mimořádně šetrných budovách. Jedním ze závěrů je skutečnost, že elektrické decentralizované systémy jsou v těchto podmínkách zásluhou vysoké flexibility o 20-25% efektivnější, než systémy teplovodní. Ale to není všechno. V posledních dvou letech jsme navíc poměrně rozsáhle experimentovali s fotovoltaickými střešními elektrárnami, s používáním alternativních ohřevů vody a podobně. Získali jsme tak celou řadu velmi zásadních poznatků.

Jak s nimi hodláte nakládat?
Další a zcela novou výzvou je pro nás zahájení výstavby domů „s téměř nulovou spotřebou“ od roku 2020. Na tuto evropskounijní směrnici se u nás skoro zapomnělo. Mluví se o ní tím méně, čím více se blíží termín, kdy nebude jiná alternativa, než stavět domy, které si většinu spotřebovávané energie dokážou zajistit samy o sobě. My připravujeme projekt výstavby takového domu ještě v letošním roce v Jeseníku. Opět ve spolupráci s Univerzitním centrem energetických budov ČVUT. O výhodnosti elektrických sálavých systémů právě v těchto objektech, nás utvrzuje množství skutečností.

Vzpomeňte prosím alespoň ty zásadní.
Úplně nejdůležitější je fakt, že naše systémy jsou velmi flexibilní a rychle automaticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých prostorách domu. To žádný teplovodní systém s jakýmkoli zdrojem energie včetně tepelného čerpadla, nedokáže. Aktuálně běžně používané teplovodní systémy přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostorů objektu schopny zajistit nejsou. A snaha o dokonalejší regulaci pak vyvolává neúměrné náklady.

Zmínili jsme se o tom, že brzy nastane doba, kdy si domy samy o sobě budou muset zajistit většinu spotřebovávané energie. Jak ve světle těchto požadavků obstojí právě elektrické sálavé systémy? Co bude pokrývat jejich energetickou potřebu?
Ano, výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu významného podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci fotovoltaických elektráren až do výkonu 10 KWp, což by mělo být pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu vybaveného našimi topnými systémy zcela dostačující.

FENIX Group

Jaké pořizovací náklady provázejí instalaci skvěle regulovatelných elektrických topných systémů?
Použití sálavých elektrických topných systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému, velmi dobrou volbou. Pořizovací náklady totiž klesají úměrně instalovanému příkonu, který je u domů těchto kvalit nevýznamný. Náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnostech kontroly na dálku a dalších výhod.

Troufnete si na vizi týkající se oboru vaší činnosti až někam do třicátých let jednadvacátého století?
Dosavadní penalizace elektrické energie formou takzvaného koeficientu NPE bude rychle a významně slábnout. Postará se o to přechod na bezemisní a obnovitelné zdroje. U objektů, o nichž mluvíme, bude navíc koeficient NPE neutralizován vlastní výrobou čisté energie z malých střešních fotovoltaických elektráren. Vybavení objektů domovními bateriemi a jejich cenová dostupnost, potom bude znamenat naprostý průlom jak pro nezávislost uživatelů, tak i pro renesanci elektrických topných systémů. Četné studie navíc upozorňují na skutečnost, že zhruba po roce 2030 už nebude povoleno používat fosilní paliva včetně zemního plynu pro spalování v nových lokálních topeništích. Nebudou totiž bez velmi nákladné úpravy splňovat stále přísnější emisní limity.

Takže se vraťme k sálavým elektrickým systémům, jejichž používání bude zřejmě čím dál častější. S čím ještě by měli jejich budoucí uživatelé počítat?
Uvědomme si, že tyto systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivnější způsob jeho přenosu. A na příjem sálavého tepla je každý živý organismus geneticky dobře připraven. Vzpomeňme jen slunce a živý oheň… V tomto smyslu získávají tyto systémy i podstatnou výhodu před dalším konkurentem v podobě teplovzdušných topných systémů. V jejich případě je naopak sálavá složka nulová a organismem tedy nejsou vnímány tak pozitivně a plnohodnotně.

Děkuji za rozhovor

František Kalousek