Tři tisíce kilowatthodin plus

V závislosti na počasí a intenzitě slunečního svitu, umí dům s visačkou vítěze jedné z kategorií soutěže E.ON Energy Globe Award ČR vyrobit až o padesát procent více energie, než kolik jí sám v rámci svého komfortního fungování spotřebuje.

Kolem domů s extrémně nízkými energetickými provozními nároky se u nás stále ještě našlapuje po špičkách. Lidé mají strach z neznámého, bojí se investovat do něčeho, co považují za zvláštní a neodzkoušené. Svoji roli hrají i předsudky a neznalost. A v neposlední řadě neoperuje na českém stavebním trhu příliš dodavatelů, kteří by se s nutně precizní prací na pasivním domě dokázali vyrovnat bez větších problémů. Takže staveb, které by snesly označení pasivní dům, je určitě méně, než by sám o sobě měl ukazovat fakt, že nejsme zase až tak moc vzdáleni době, kdy dnes pasivní energetický standard, bude znamenat měřítko pouhé přijatelnosti jakéhokoli nově stavěného rodinného domu!

Ing. Jan Řežáb s vítěznou trofejí soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2013

EKOLOGICKÝ OSKAR
Povědomí široké české veřejnosti o nutnosti energetických úspor se už dlouhodobě snaží společnost E.ON ovlivňovat také každoročním udělováním ekologických Oskarů. Chce motivovat instituce i jednotlivce k tomu, aby přispěli k řešení této celosvětové výzvy. Už od roku 2008 se energetická společnost E.ON rozhodla zatraktivnit téma ekologie a hospodárného využívání energií tím, že i laiky seznamuje se zajímavými řešeními problémů souvisejících s ochranou životního prostředí a úbytkem klasických zdrojů energií. Činí tak prostřednictvím soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, v jejímž rámci byl v loňském roce oceněn právě rodinný dům, o němž je v tomto článku řeč.

Objekt byl realizován v Plzni a jeho investor i stavebník v jedné osobě ing. Jan Řežáb se stal v rámci soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2013 vítězem kategorie Kutil. Ale nedejme se mýlit! Nic klasicky kutilského na této stavbě nenajdeme. Naopak se jedná o vysoce profesionálně zvládnutý projekt.

Třebaže stavebník v tomto případě extrémně provozně úspornou stavbou řešil bydlení jednoho z členů vlastní rodiny, pohyboval se při tom v teritoriu odbornosti, kde je více než doma. Vlastní totiž developerskou firmu, která staví a prodává domy sice bytové, ovšem samozřejmě také v pasivním energetickém standardu.

V HLAVNÍ ROLI ATREA
Oceněná stavba bohatě splňuje požadavky pro energeticky pasivní objekty podle příslušné normy. K výstavbě byly použity výhradně přírodní, obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Koncepce oceněného rodinného domu vychází ze systému energeticky pasivních domů společnosti Atrea. Ta se v oboru energeticky úsporných staveb pohybuje déle než dvacet roků a patří u nás k průkopníkům konceptu pasivního domu.

„Jako jedna z prvních firem v ČR jsme se začali věnovat tématice trvale udržitelné výstavby a realizaci energeticky úsporných domů. Pod značkou DOMY ATREA, ve spolupráci s našimi odbornými partnery, zajišťujeme komplexní servis v oblasti výstavby energeticky úsporných domů od konzultační činnosti, zpracování individuální architektonické koncepce, dokumentace pro provedení stavby, až po zajištění výstavby ve vlastním certifikovaném stavebním systému,“ říká ing. Petr Dusil, který ve společnosti Atrea působí jako koordinátor výstavby.

Na stejné téma pokračuje: „Domy navrhujeme vždy na konkrétní místo pro konkrétního investora. V případě developerských akcí se zaměřujeme na komplexně řešené obytné soubory. V podstatě nenavrhujeme klasické typové domy k prodeji projektů. Zájemci o výstavbu energeticky úsporného domu si mohou domluvit individuální konzultaci spojenou s prohlídkou unikátního souboru 13 pasivních domů v obci Koberovy v Českém ráji. Pro veřejnost jsou přístupné dvě budovy, vzorový pasivní dům a školicí středisko naší společnosti, což je zároveň první energeticky nulový dům v České republice.“

Vraťme se plzeňského domu oceněného v rámci soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Základem jeho konstrukce se stal dřevěný skelet, obvodové stěny jsou dokonale zateplené, oplášťují je dřevovláknité desky a provětrávanou fasádu budovy tvoří modřínové palubky. Jako tepelná izolace byla použita foukaná celulóza.

EFEKTIVNÍ ZDROJE TEPLA
Vysoce komfortní a zdravé bydlení s minimální spotřebou energie zajišťuje ucelený systém větrání, vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Větrání a vytápění objektu zajišťuje větrací cirkulační jednotka s rekuperací tepla z odváděného vzduchu.

Nejsme zase až tak moc vzdáleni době, kdy dnes pasivní energetický standard, bude znamenat měřítko pouhé přijatelnosti.

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody je tepelné čerpadlo o výkonu pouze 3,1 kW, které získává teplo z malého plošného zemního kolektoru umístěného ve dvoumetrové hloubce na zahradě domu. Jako doplňkový zdroj tepla pro
vytápění a ohřev vody slouží v domě ještě krbová vložka s výměníkem.

Dům spotřebuje za rok zhruba 6000 kWh, zatímco průměrná roční produkce na něm umístěných fotovoltaických článků činí celkem 9000 kWh. Znamená to, že je vyrobeno o polovinu více elektrické energie, než kolik jí dům sám spotřebuje. Elektrická energie je dodávána do sítě a tak se dále minimalizují náklady na provoz.

DVA TISÍCE MĚSÍČNĚ…

Zastavěná plocha domu je 90,9 m², užitná plocha činí 132,2 m². Dispozičně je dům řešený jako 4+kk.

Průměrné měsíční náklady spojené s provozem tohoto stavení nepřevyšují podle slov investora 2000 korun. Finanční náklady spojené se stavbou však investor neuvádí. Pokud tedy vyjdeme z ceny jiného typového domu Atrea zhruba odpovídajícího tomuto vzoru a zároveň zvážíme investorem udávanou volbu technologického vybavení, můžeme odhadovat orientační cenu tohoto domu formou dodávky na klíč ve výši zhruba 3,1 mil. Kč. Přičemž respektujeme i skutečnost, že stavebník hovoří o přibližně třísettisícovém finančním navýšení oproti stavbě klasického neúsporného domku stejné velikosti a podobného typu.

Jinými slovy – návratnost investice do pasivního energetického standardu jakékoli novostavby je už dnes nepochybně velmi zajímavá nejen s ohledem na vyšší kvalitu a komfort bydlení, ale i z ekonomického pohledu. Navíc na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (pasivní domy) lze v současné době získat podporu v programu Nová zelená úsporám ve výši až 585 000 Kč.

Viktor Ondřej
STYL&TIP: Rodinné domy 2014