EKORD

Originální cesty k výjimečnému bydlení

Inženýr Marian Groch, vytvářející pod značkou EKORD projekty rodinných domů velmi charakteristického vzhledu a výjimečného konstrukčního řešení, se ve své práci řídí mimo jiné přesvědčením, že výhled z domu je nad pohled na samotný dům!

To však vůbec neznamená, že by jím navrhované domy nebyly dostatečně pohledné. Naopak! Domy EKORD často „hrají“ ve filmech a televizních seriálech, mnohé z dnes už pěti stovek realizací v celé České republice jsou obdivované kolemjdoucími. Projekční atelier ing. Mariana Grocha se sice pohybuje zcela mimo hlavní proud, jímž je v Česku aktuálně unášen obor rodinný dům, ale zároveň je tento směr veřejností přijímán jako velmi populární. Práci Grochova atelieru charakterizuje jednak zcela originální rukopis architektonických řešení přízemních rodinných domů a dále rovněž výjimečný konstrukční systém. „Architektonické pojetí rodinných domů Ekord a konstrukční systém Ekord sice mohou existovat nezávisle na sobě, ale pouze jejich spojením lze dosáhnout nejkvalitnějšího a ekonomicky nejzajímavějšího výsledku,“ tvrdí ing. Marian Groch.

Projekty rodinných domů EKORD zásadně vycházejí z individuálních potřeb a zadání investora. Jsou vždy šité na míru potřeb stavebníka, nikdy typové, nebo opakované. Jde o nízkoenergetické a také pasivní přízemní domy, jejichž interiér navazující na zahradu by mělo vždy zalévat světlo a slunce. Klíčovým prvkem konstrukce bývá členitá valbová střecha, její příhradové vazníky dovolují překlenout vnitřní prostor bez dalších podpěr. To umožňuje libovolné členění interiéru s cílem dosáhnout maximálně pohodlného a příjemného bydlení. Velké přesahy střechy nad vstupy do domu a výstupy do zahrady jsou velmi účelné kvůli slunci, dešti nebo sněhu sesunutého ze střechy a nabízejí příjemné posezení v různých obdobích roku v bezprostředním kontaktu se zahradou.

Principy, jimiž je řízena vnější podoba domů, dispozice i provozní řešení, vycházejí ze snahy poskytnout budoucím obyvatelům co nejkvalitnější bydlení. Proto tyto domy jsou vždycky jednopodlažní, bezbariérové, atriové, kvalitně propojené s okolní přírodou a jejich obytné místnosti bývají zásadně orientované do nejhodnotnějšího prostoru zahrady, nejintenzívnějšího oslunění a především ve směru nejlepších výhledů. Jejich tvář i fungování se v řadě detailů vymykají obvyklostem, ke kvalitnímu, úspornému a dostupnému bydlení je v tomto případě směřováno zcela originálními cestami.

Dokumentace ke stavebnímu povolení, která ve většině případů postačuje u přízemních domků EKORD i k vlastnímu stavění, sestává ze dvou částí. Hlavní část, kterou zajišťuje ing. Marian Groch, obsahuje osazení na parcelu, půdorysné řešení, řez, střechu, pohledy a konstrukční systém. Druhou část, zejména spodní stavbu, přípojky, instalace, statiku, tepelnou techniku a protipožární opatření, řeší se zohledněním místních specifik spolupracující projektanti. Ti také obě části koordinují, v případě potřeby upravují a doplňují, aby dokumentace odpovídala příslušným předpisům i požadavkům. Výsledky bývají skvělé!

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013

Sendvičové obvodové stěny s variantním vnějším povrchem z cihlových pásků, omítky či kamene, tvoří nosné betonové tvárnice, minerální vlna, parozábrana a vynikající sádrové interiérové tvárnice. Ze sádrových tvárnic jsou i příčky domů EKORD. Patentovaná konstrukce střechy ze sponkovaných příhradových vazníků umožňuje jednoduše a relativně levně vytvořit jak volný půdorys bez vnitřních nosných prvků, tak i velké přesahy nad vstupem do domu i před obytnými místnostmi, což všechno zvyšuje kvalitu nejen domu samotného, ale také atria. Střešní krytina je nejčastěji z betonových či keramických tašek, ale třeba také z břidlice.

Domy EKORD se dnes projektují na hranici nízkoenergetických a pasivních standardů. V případě schválení připravovaných dotací na pasivní domy se pasivní standard určitě vyplatí. Použití tepelného čerpadla je již výhodné i u pasivních domů (kvůli přípravě teplé vody) a stínění venkovními žaluziemi u velkých osluněných oken je nutné u všech domů. Potřebu větrání s rekuperací při dnešních těsných oknech může zpochybnit už jen velmi špatně informovaná osoba. Tato opatření proto není správné zahrnovat do navýšení nákladů za pasivní dům. Bloower Door testy, zjišťující míru vzduchotěsnosti objektu, dosahují u bungalovů EKORD skvělých hodnot, hodnoty až 0,1. To všechno v souhrnu vede k faktu, že pasivní rodinné domy EKORD (v cenách domů nízkoenergetických) dosahují roční náklady na vytápění i pod 5 tisíc korun!

Praktické řešení domů EKORD vychází z komplexnějšího pohledu na současný rodinný dům. Prioritní zde je celková výsledná kvalita tvořená souladem domu i parcely, architektonického a konstrukčního řešení, a to při co nejmenších pořizovacích a provozních nákladech. V neposlední řadě musí jednoúrovňové pohodlné bydlení maximálně korespondovat se zahradou. Takže zpravidla všechny obytné místnosti směřují do soukromí atria, do zeleně, ke slunci a k výhledům. Centrem interiéru bývá obývací pokoj propojený s jídelním koutem i kuchyní. Ložnice s příslušenstvím bývají na obou křídlech domu, což je pro dvě i tři generace v jednom domě dost zásadní výhoda.

Bungalovy EKORD vědomě ignorují jednu z hlavních zásad navrhování pasivních domů, kterou je kompaktní tvar domu (nejlépe patrový kvádr se schody a bez atria), jelikož náklady na vytápění jsou u stejně zateplených přízemních atriových domů s tepelným čerpadlem vyšší pouze o jeden až dva tisíce korun ročně… To za výrazně kvalitnější bydlení jistě stojí! Bungalovy EKORD mají i větší okna obytných místností než bývá u pasivních domů běžné a tato okna nesměřují otrocky vždy k nejlepšímu oslunění, ale k nejlepšímu výhledu. U bungalovů EKORD má kvalitní a zdravé BYDLENÍ přednost před úsporou kWh za každou cenu. Cenu domů EKORD podle konkrétních podmínek pochopitelně určuje zvolený dodavatel, při stavbě bez podsklepení a dodávce na klíč lze orientačně počítat s obnosem od 25 000 Kč za čtvereční metr plochy zastavěné přízemím.