Je tady DFH Haus CZ

S pojmem OKAL je už nějaký čas v České republice spjatý nový subjekt – DFH Haus CZ s.r.o. Obchodní ředitel této společnosti Mgr. Roman Huňáček odpověděl na několik otázek.

OKAL je v Česku dobře zavedená značka. Proč zmizela z názvu vaší společnosti?
Procesem transformace a faktickou existencí nového názvu firmy chceme jednak zdůraznit příslušnost k silnému německému mateřskému podniku DFH Deutsche Fertighaus Holding AG. A také jsme si jisti, že nám to v budoucnu přinese ještě lepší možnosti uplatnění nejen značky OKAL, ale i dalších značek holdingu, na českém trhu. V praxi se z hlediska našich klientů s koncem existence společnosti OKAL CZ mnoho nemění. Stále tu v hlavní roli zůstává obchodní značka OKAL. O její dobré jméno stále pečujeme, všem lidem, kteří se pro rodinný dům OKAL rozhodli, poskytujeme veškerý související servis. A pochopitelně nadále také v Žákavě nedaleko Plzně produkujeme stavební díly montovaných rodinných domů OKAL a na staveništích v celé České republice kompletujeme domy této značky.

Můžete v rámci konkurence domy OKAL nějak vymezit a charakterizovat?
I v Německu značka OKAL obecně funguje jako záruka vysoké úrovně a v ohromné konkurenci tamních dodavatelů montovaných dřevostaveb platí dům OKAL za zboží exkluzívní. V případě aut už každý vnímá, že dacia znamená něco jiného než BMW, ale v případě dřevostaveb existuje stále tendence považovat produkty různých dodavatelů za víceméně rovnocenné. Vůbec tomu tak v praxi není! Takže chceme pomoci tyto tendence bourat, byly totiž dávno překonané!

V čem jste tedy lepší než jiné firmy nabízející montované domy na bázi dřeva?
Především domy OKAL mají jasně nejkvalitnější obvodové stěny. Tedy zcela rozhodující prvek, zásadně se podílející na konečných vlastnostech stavby. Jako jediní také poskytujeme prodlouženou pětiletou záruku na celý dům. Množství položek, které rozhodují o míře konečného komfortu bydlení, vzpomenu například okna s trojskly a šestikomorovými rámy, dvouvrstvé vnitřní opláštění stěn, předokenní žaluzie, míru a úroveň vybavenosti interiéru, je u nás součástí standardní dodávky, zatímco jinde se za ně připlácí.

Jak má laik rozumět výroku,
že domy OKAL mají jasně nejkvalitnější obvodové stěny?

Mgr. Roman Huňáček,
obchodní ředitel DFH Haus CZ

Za nejlepší na českém trhu bezostyšně prohlašuje obvodové stěny svých staveb více dodavatelů… Ale tady není o čem diskutovat. Existuje určující parametr tuto kvalitu jasně prokazující – součinitel prostupu tepla konstrukcí. Domy OKAL provází tento parametr v hodnotě U=0,125 W/m²K zcela standardně a dává jim jednoznačnou kvalitu nízkoenergetických staveb. Nebudu teď mluvit o množství výrobců nabízejících údajně levné montované dřevostavby, ale i velmi seriózní firmy soustředěné v tuzemské Asociaci dodavatelů montovaných domů garantují většinou hodnoty součinitele prostupu tepla obvodovou konstrukcí jen kolem 0,18 W/m²K. Ti nejlepší pak kolem 0,16. Setkat se lze i s hodnotami U=0,14, dodávanými však jen za příplatek, jako eventualita k mnohem nižšímu standardu. Takže opakuji: Všechny domy OKAL mají hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí obvodové stěny 0,125 W/m²K. Standardně, bez příplatku a dává jim to jednoznačnou kvalitu nízkoenergetických staveb.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že samotná stěna originální konstrukce OKAL nese oprávněně název thermo pasivní. Ale OKAL jako výrobce v těchto souvislostech nemluví o domech v pasivním energetickém standardu, přestože jiní dodavatelé, při stejném nebo i horším dosahovaném parametru tohoto druhu, označení „pasivní dům“ užít neváhají. Proč stojíte stranou těchto tendencí?
Seriózní výrobce ví, že pouhá hodnota prostupu tepla konstrukcí, byť sama o sobě dává předpoklad dosažení pasivního energetického standardu, ještě neopravňuje k označení domu jako pasivního. Ve hře je daleko více parametrů, z nichž některé se speciálně v Česku naprosto ignorují. Za takzvaný „pasivní dům“ se zde označuje kde co, přičemž na počet skutečně pasivních domů uznaných evropsky platnou certifikací akreditované zkušebny nám budou bohatě stačit prsty jedné ruky… Každý kdo se o tyto otázky trochu zajímá, ví o tom, že na mnoha místech přírodní podmínky prostě pasivní energetický standard neumožní, byť by používané technologie byly sebedokonalejší. Také proto jsou všechny domy OKAL standardně stavěné „jen“ jako nízkoenergetické. Ale s bohatou rezervou a bez potřeby mást stavebníky.

Jak dalece tuto vaši obchodní politiku ovlivňuje fakt, že většina domů OKAL vyráběných v závodě v Žákavě putuje na německá staveniště?
Jsem rád, že se ptáte, ten vliv je totiž zcela zásadní a nejvíce ze všech zúčastněných z něho těží naši zákazníci v Česku. Všechny parametry ovlivňující konečnou dosahovanou kvalitu jsou ve výrobě pochopitelně nastaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější podmínky panující na německém trhu. Tam je míra náročnosti stále obecně mnohem vyšší než u nás a drtivá většina českých pasivních domů by jako pasivní kategorie vůbec neobstála. Dvakrát do roka jsou u nás pracovníci kontrolního úřadu z Německa, jednou za rok se dostaví inspekce z Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha. Tvrdím, že tak silný tlak na dosahovanou kvalitu jaký panuje ve výrobě u nás, vládne jen málokde. Ale jsme na druhé straně samozřejmě rádi, že na skvělé pověsti exkluzívního zboží se značkou OKAL se svým dílem zásadně podepisují české ruce.