Co žádá trh

„Současné požadavky trhu jsou v segmentu montovaných staveb na bázi dřeva dány energetickými, nebo spíše tepelněizolačními, parametry panelů. Dále jejich statickými, požárními a v neposlední řadě akustickými vlastnostmi. Pochopitelně jsou sledovány komplexní hodnoty realizovaných objektů z těchto dílů. V prvé řadě energetické hodnoty promítnuté do ročních spotřeb,“ říká obchodní ředitel a spolumajitel společnosti RD Rýmařov ing. Jiří Pohloudek.

A pokrčuje: „Důležitou hodnotou právě z pohledu předchozích špičkových parametrů jsou hygienické hodnoty spojené s výměnou vzduchu a vytvořením vnitřního optimálního prostředí, bez negativních dopadů na zdraví uživatelů dnešních domů. Možná to zní trochu podivně, ale maximálně zaizolované objekty bez přirozeného proudění vzduchu a s použitím nekvalitních, neekologických a zdraví škodlivých materiálů můžou plodit celou řadu problémů s dopadem na zdraví uživatelů. Tuto problematiku nepodceňujeme a do svých inovačních strategií začleňujeme i dlouhodobé sledování a testování uvedených hodnot.“

Téměř půlstoletí už pomáhají rýmařovské stavby formovat názor české veřejnosti na technické provedení i architekturu rodinného domu vystavěného v technologii montované dřevostavby. A spojují technický termín montovaná dřevostavba s představou pohodlného bydlení prostřednictvím už takřka 23 tisíc realizací. Na snímku dům Dragon 130 EVO.

Téměř půlstoletí už pomáhají rýmařovské stavby formovat názor české veřejnosti na technické provedení i architekturu rodinného domu vystavěného v technologii montované dřevostavby. A spojují technický termín montovaná dřevostavba s představou pohodlného bydlení prostřednictvím už takřka 23 tisíc realizací. Na snímku dům Dragon 130 EVO.

Firma RD Rýmařov vybudovala v rámci Národního dřevařského klastru a ve spolupráci s ostravskou stavební fakultou inovační centrum, kde jsou na objektu s pasivními parametry dlouhodobě sledovány všechny hodnoty ovlivňující dnešní nabídku optimálního bydlení. Celá obchodní strategie je tak postavena na prověřených hodnotách. Cesty dalšího využití této technologie pak firma hledá spolu s předními výrobci stavebních materiálů a technologií a teoretickými pracovišti jak v ČR, tak i jinde v Evropě. Cílem je předkládat stavebníkům skutečně špičkové produkty prověřené rovněž v mezinárodní konkurenci.