Převratný vývoj staré dobré cihly

Keramické pálené prvky, chceme-li tak primitivní cihly, používalo lidstvo ke stavění zhruba šest tisíc roků! Teprve v minulém století však došlo ve výrobě cihel ke změnám, které lze označit za zásadní.

Založení s.r.o. společnosti

A vývoj v posledních dvou desetiletích? Ten je doslova převratný! Už konstatování o výjimečné aktuální inovaci pálených prvků určených ke zdění svědčí o tom, že cihla je stále v kursu. Byť se ve stavebnictví vynořilo množství nových technologií, stará dobrá cihla – nyní v moderní podobě – zůstává zejména v segmentu staveb určených pro bydlení na zdejších staveništích materiálem stále suverénně nejpoužívanějším. Je na místě otázka: Bylo by tomu tak, kdyby se stavebníci znovu a znovu nepřesvědčovali, že je prostě pro konstrukci domů ideální?

KVALITA VZNIKÁ KOMBINACÍ MATERIÁLŮ
Co je nejžádanější kvalitou rodinného domu současnosti? Určitě nízká energetická náročnost. Význam této přednosti bude časem jen dále vzrůstat. Požadavky kladené na nízkoenergetický dům bývají v dnešní době akceptované vlastně už jako samozřejmost. A stavu samozřejmosti se dokonce rychle blíží i energetické nároky domu pasivního. Což přimělo výrobce cihelných stavebních prvků k hledání cest, jak vlastnosti svých produktů dále zušlechťovat.

Prodej založených společností

Cihla, dnes přesněji cihelný kvádr, zůstává u českých stavebníků rodinných domů ve vysoké míře obliby. Nároky trhu na míru tepelně izolačních kvalit však dále rostou, a to nutí výrobce k inovacím. Přičemž hranice fyzikálních vlastností samotných materiálů už lze jednotlivě posouvat jen s velkými obtížemi. Takže nová kvalita vzniká výhradně jejich kombinací.

Virtuální kancelář Praha

Vrcholem je v tomto směru nepochybně produkt společnosti Wienerberger nesoucí označení POROTHERM T Profi. Hodně laicky řečeno, dokonalá cihla nové generace vznikla tak, že se spojily dva skvělé přírodní materiály – pálená hlína a minerální vata. Pojem přírodní je vhodné v případě společnosti Wienerberger dvakrát podtrhnout, protože jiní výrobci se v procesech hledání podobně účinných cihelných prvků uchylují ke kombinacím s izolačními látkami chemického původu.

ÚPLNĚ JINÁ KATEGORIE

Cihly POROTHERM T Profi plněné minerální vatou jsou prvořadě určené pro výstavbu nízkoenergetických budov, rodinných a bytových domů. Používají se bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat. Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby pokud jde o tepelně izolační vlastnosti obvodových konstrukcí, zajišťuje tepelná izolace ve formě minerální čedičové vaty integrovaná uvnitř dutin těchto cihel. Hodnota prostupu tepla stěnou U se pohybuje od 0,14 do 0,22 W/m²K podle tloušťky použitého zdiva.

Připomeňme, že tepelně technické parametry běžného cihelného bloku charakterizuje součinitel prostupu tepla U v hodnotě kolem 0,30 W/m²K. Superizolační cihelné tvarovky už dosahují hodnot asi 0,25 W/m²K. Tepelně izolační parametry konstrukcí z nich postavených lze přitom ještě zvýšit omítnutím speciální tepelně izolační omítkou, nebo zateplením vrstvou polystyrénu.

Ovšem tvarovka POROTHERM T Profi představuje úplně jinou kategorii! Při tloušťce 36,5 cm obsahuje ve svých dutinách tepelnou izolaci v souhrnné síle 24 cm a součinitel prostupu tepla má hodnotu 0,19 W/m²K, při tloušťce 42,5 cm je to dokonce 0,14 W/m²K. Zdivo, a to i ve snaze dosáhnout parametrů pasivního domu, už není nutné dále jakkoli zateplovat. A pro ještě lepší představu: Stěna z cihel plněných minerální vatou o celkové tloušťce 36,5 cm má srovnatelné tepelně izolační vlastnosti, jako stěna z běžných cihelných bloků o tloušťce 24 cm, zateplených izolantem tloušťky 18 cm.

Ready Made společnosti

Nové produkty obecně snižují náklady na stavbu, následně pak i náklady na vytápění a údržbu domu. Cihelný blok POROTHERM T Profi je toho typickým příkladem. Hodí se pro konstrukce rodinných domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu bez nutnosti jejich zdivo dodatečně zateplovat. Obvodové stěny získávají vynikající a stabilní izolační parametry. Izolant, chráněný uvnitř samotných cihel, přitom není náchylný k mechanickému či biotickému poškození.

NOVÉ MOŽNOSTI S NOVOU CIHLOU
Špičkové cihelné bloky POROTHERM T Profi se na českých staveništích používají už několik stavebních sezón. Silný impuls k jejich dalšímu rozšíření však vzniká od jara letošního roku zavedením výroby tohoto prvku v cihelně Novosedly na jižní Moravě. Do nové plně automatické výrobní linky investovala společnost Wienerberger 57 mil. Kč. Jedná se o první moderní linku tohoto druhu v České republice, z níž putují technologicky vyspělé výrobky kromě českého trhu také do Polska a na Slovensko. Některá média v souvislosti s uvedením do provozu nové výrobní linky produkující bloky POROTHERM T Profi dokonce psala o milníku v moderní historii cihlářské výroby.

Pálená keramika přirozeně reguluje vlhkost vzduchu v interiéru
a zajišťuje obyvatelům domu zdravé vnitřní klima i tepelnou pohodu.

Stavbou s užitím systému POROTHERM si investor zajistí zdravé a příjemné bydlení v domě, který zcela samozřejmě splňuje veškeré požadavky dané příslušnými normami. Přičemž stavebník má možnost volby, zda bude stavět dům standardní, energeticky úsporný, nízkoenergetický, nebo dokonce pasivní. V systému POROTHERM najde vždy oporu. A to pomocí jednovrstvého zdiva!

Cihly plněné minerální vatou jsou určené bez nutnosti zdivo dodatečně zateplovat pro výstavbu nízkoenergetických budov, především rodinných a bytových domů. Sortiment keramického zdiva domácí produkce tohoto druhu obsahuje základní cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm. Keramické bloky jsou broušené a mohou být zděné již zavedenou technologií celoplošně nanášené tenkovrstvé malty. Nově je pro tyto cihly zavedena také technologie zdění na lepidlo Porotherm Dryfix extra. Objekty postavené z cihel plněných minerální vatou POROTHERM T Profi zajišťují kvalitní a zdravé bydlení. Stěny domů bez dodatečné izolace „dýchají“ díky difuzi vodních par. Pálená keramika přirozeně reguluje vlhkost vzduchu v interiéru a zajišťuje obyvatelům domu zdravé vnitřní klima i tepelnou pohodu. Zdivo z cihel plněných minerální vatou teplo také velmi dobře akumuluje, v zimě brání rychlému vychladnutí a v horku zabraňuje přehřátí.

TRADICE A PŘÍRODA

Kontakt společnosti Wienerberger se zákazníkem zdaleka nekončí tím, že mu firma prodá „cihly“. Stavby totiž obvykle realizují kompetentní firmy zařazené do programu POROTHERM DŮM Wienerberger, jsou to vesměs léty spolupráce prověření partneři. Například tento šumavský dům stavěla společnost Jostra.

Cihly POROTHERM T Profi jsou vyráběné z tradičních přírodních materiálů, pálené keramiky a minerální čedičové vaty. Obě složky jsou ekologicky nezávadné a snadno recyklovatelné. Zdivo z cihel plněných minerální vatou není náchylné na mechanické a biotické poškození, pálená keramika chrání izolant skrytý uvnitř cihel. Díky vlastnostem minerální vaty v kombinaci s konstrukcí cihly, vytvářejí rovněž vysokou akustickou ochranu proti hluku. Cihly plněné minerální vatou splňují i podmínky vysoké požární odolnosti.

Ready Made společnosti

Statické a protipožární hodnoty totiž neovlivňuje pouze materiálové složení zdiva, ale také konstrukce samotného bloku. Velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber zaručuje bezpečné přenesení zatížení a příznivě ovlivňuje chování při případném seizmickém zatížení. Uspořádání vnitřních žeber cihly zajišťuje kontakt celé plochy keramiky mezi jednotlivými vrstvami zdiva a je tak k přenesení svislého zatížení využita naprostá většina plochy cihelného střepu. Proto se cihly POROTHERM T Profi liší od běžného zdiva tím, že vykazují vyšší únosnost i při relativně menší uváděné pevnosti.

Založení s.r.o. společnosti

Hodnota prostupu tepla s rezervou vyhovuje přísným požadavkům kladeným na obálku budov upravených prováděcí vyhláškou k Zákonu o hospodaření energií s platností od 1. 4. 2013. A není bez zajímavosti, že výborných tepelněizolačních parametrů dosahují cihly plněné minerální vatou i zásluhou kvality cihlářské novosedelské hlíny. Ta patří mezi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG. Keramický střep z cihelny Novosedly má velmi nízkou tepelnou vodivost za současného zachování dostatečně vysoké pevnosti.

Další informace na www.cihla-budoucnosti.cz

František Kalousek
Styl&Tip: Rodinné domy 2014