Pasivní kompakt z cihel

První pasivní rodinný dům v ČR, jehož obvodovou konstrukci tvoří jednovrstvé cihelné zdivo bez dodatečné tepelné izolace, byl postaven z prvků komplexního stavebního systému HELUZ.

Virtuální kancelář Praha

Dům stojí v Českých Budějovicích a je využíván jako vzorová stavba společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Splňuje všechny požadavky kladené na domy v pasivním standardu podle příslušné tuzemské normy. Má jednoduchý, kompaktní tvar bez výčnělků v obvodové konstrukci, střecha je pultová s mírným sklonem. Typologií je objekt nesoucí název HELUZ Triumf vhodný pro rovinatý, případně mírně svažitý terén.

Cihly, překlady, komíny i stropy HELUZ nabízejí variabilní řešení pro každou situaci. Dokazují že stavět se dá rychle, efektivně a za rozumné peníze.

Při výstavbě byly využity inovační stavební materiály a technologie. Dům je založen na železobetonové základové desce, která je od štěrkového podloží izolována tepelněizolační vrstvou zhutněného násypu pěnového skla. Obvodové zdivo je vyzděno z broušených cihel HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací. Strop nad prvním nadzemním podlažím je z nosníků a vložek HELUZ Miako, nosnou konstrukci pultové střechy tvoří keramobetonové stropní panely uložené ve spádu. Zdrojem tepla a teplé užitkové vody je integrovaný zásobník tepla v kombinaci se střešním fotovoltaickým systémem. Pro zajištění hygienických limitů na větrání a také optimálních mikroklimatických podmínek pro bydlení, byla instalována rekuperační jednotka se střední účinností 85 procent.

Klíčové prvky konstrukce, především cihly HELUZ FAMILY 50 2in1 mají jedinečné tepelněizolační parametry. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva z těchto cihel dosahuje hodnoty 0,11 W/m²K. Zdivo zároveň výborně akumuluje teplo a jeho plynulým přijímáním a uvolňováním zajišťuje uživatelům domu žádanou tepelnou pohodu. Dokáže také plynule přijímat a uvolňovat vzdušnou vlhkost a regulovat vlhkost vzduchu v obytných místnostech. Ochrání před hlukem zvenčí, je zdravotně nezávadné a nenapadají ho škůdci. Při minimálních nárocích na údržbu má velmi dlouhou životnost a jeho vlastnosti se v čase nemění.

Virtuální kancelář Praha

Cihelné zdivo výborně izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti, dostatečnou pevnost a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu. Vytváří tak v každém ročním období optimální mikroklima pro bydlení.

Série měření neprůvzdušnosti obálky budovy vzorového pasivního domu navíc potvrdila, že při řádném řemeslném provedení není u jednovrstvého cihelného zdiva s oboustrannou omítkou problém splnit ani požadované hodnoty vzduchotěsnosti. Naměřená hodnota n50 – 0,2 h-1 je dokonce třikrát lepší, než požadavek normy.

Pasivní rodinný dům HELUZ Triumf vykazuje měrnou potřebu tepla na vytápění v hodnotě 15 kWh na čtvereční metr podlahové plochy za rok, jeho celková tepelná ztráta včetně větrání činí 2,59 kW.

Pasivní dům HELUZ splňuje všechny požadavky směrnice EU pro výstavbu obytných budov po roce 2020.

(vm) Styl&Tip: Rodinné domy 2014