Cihly HELUZ drží svoje kouzlo

Moderní stavebnictví nabízí zájemci o stavbu rodinného domu množství různých stavebních technologií, ale nejoblíbenější je stále ta, která už o sobě dávala vědět před zhruba šesti tisíci lety. Tehdy se začala užívat pálená keramika určená ke zdění. Chceme-li, tak cihla.

Důvodů neutuchající oblíbenosti pálených cihelných materiálů u českých stavebníků najdeme spoustu, ale tím hlavním je nepochybně časem důkladně prověřená všestranná kvalita tohoto materiálu. Ovšem vedle jasně daných technických parametrů bývá v procesu rozhodování o tom, zda dům vyroste z cihel, nebo bude použita jiná technologie, také mnoho kritérií spíše pocitových. Klást cihlu k cihle je slovní spojení odedávna chápané jako popis nanejvýš poctivé práce. A někde mezi řádky také cítíme kus radosti z dobře odvedeného díla… Už postavená cihlová zeď pak zase samozřejmě znamená pevnou oporu, i dokonalou spolehlivost, které bychom u jiných konstrukčních alternativ asi tak jednoznačně vnímat nemuseli. Obyčejná cihla zkrátka za ta tisíciletí své existence vstoupila mezi legendy.

Ready Made společnosti

A když někdo toho ví o cihlách skutečně hodně, znějí jeho slova úplně samozřejmě, místy až s drtivou přesvědčivostí. Rozhovor s Ing. Miroslavem Maříkem, marketingovým specialistou významného českého výrobce cihel, společnosti HELUZ cihlářský průmysl, to potvrzuje.

Jak si vysvětlujete, že minimálně od středověku je v českých zemích cihla chápána jako záruka nezpochybnitelné kvality?

ing Miroslav Mařík

Ing. Miroslav Mařík

Byly doby, kdy se z cihel stavělo skoro výhradně, ale z dlouhodobého historického pohledu se momentálně nacházíme v éře, kdy se s cihlou hodlají konfrontovat i materiály, nad nimiž člověk málem žasne. Ale stavebníci si dilema, z čeho postaví svůj dům, řeší jednoznačně. Statistiky o tom vypovídají jasně, cihla je pořád s velkou převahou nejžádanější. Dlouhodobě a stabilně. Jak si to vysvětluji? Nechci, aby to znělo vychloubačně, ale kdyby cihla nebyla nejlepší a nejvhodnější, tak ty statistiky prostě vyznějí jinak. Výsledek je dán vlastnostmi cihelného zdiva.

Založení s.r.o. společnosti

Které to jsou prvořadě?
Obecně se cení hlavně schopnost cihly tepelně izolovat a akumulovat teplo. Dále její nízký difúzní odpor a z toho plynoucí schopnost regulace vlhkosti. Zdivo z cihel má však také dobré zvukově izolační vlastnosti a vysokou pevnost i požární odolnost. A samozřejmě je vítaný jeho ryze přírodní původ. V neposlední řadě zasluhuje pozornost i snadná recyklace cihlového zdiva, což je jeden z prioritních požadavků ekologického stavění.

Ve vaší firmě má výroba cihel skoro stočtyřicetiletou tradici. Jakou podobu měly někdejší výrobky a čím prošel jejich vývoj v poslední době?
Klasická plná cihla zůstávala dlouho stejná, zásadními změnami vlastně prošla až v posledních desetiletích, přičemž akceleraci dostaly tyto změny na přelomu tisíciletí. Zvětšily se rozměry cihly, zrychlil a zpřesnil se proces zdění. Cihle se začalo říkat cihelný blok. A zcela zásadní roli sehrálo v jejím kdysi kompaktním pojetí vnitřní děrování, které bylo vynuceno snahou dosáhnout lepších tepelněizolačních vlastností a samozřejmě snížit hmotnost cihelného bloku.

Pokud jde o vývoj cihel u firmy HELUZ, tak lze pozorovat jeden výrazný trend. Zaměřujete se na vývoj takových prvků, které by se nemusely dále zateplovat…
Pokud se rozhodnete zvýšit tepelněizolační parametry cihly, tak první co vás napadne je zvětšit její šířku. Už v roce 1998 jsme začali vyrábět cihly se svislým spojem na pero a drážku šířky 49 cm. V té době se cihla širší než 44 cm nedělala a u konkurence toto řešení nenacházelo pochopení. Dnes se v těchto rozměrech cihly vyrábějí běžně.

Prodej založených společností

A proč docházelo k zásadním změnám v děrování cihel?
To byl další krok k vylepšení tepelněizolačních vlastností. Zvýšil se počet otvorů v cihle a vylehčil se cihelný střep. Začali jsme vyrábět takzvané superizolační cihly označované STI, jejichž tepelněizolační vlastnosti byly o zhruba o 20 procent vyšší.

To už se ocitáme na začátku nového tisíciletí, kdy obecně sílí požadavek stavět nové domy s minimální potřebou energie nezbytné k jejich vytápění. Jak jste reagovali?
Naše společnost investovala téměř miliardu korun do nového výrobního závodu, jehož technologie je nejmodernější v Evropě a umožňuje vyrábět cihly s větším počtem vnitřních otvorů a s tenčími žebírky mezi nimi. Jedná se o cihly HELUZ Family, které přišly na trh v roce 2009 a jsou určené pro zdivo nízkoenergetických domů bez dodatečného zateplení. Zásluhou dalšího vylehčení cihelného střepu, nového tvaru per a drážek i zvýšením počtu řad otvorů, se podařilo u těchto cihel dosáhnout zvýšení tepelněizolačních parametrů o více než 20 procent v porovnání s řadou produktů označených STI. Cihelný blok HELUZ Family 50, který má 200 svislých otvorů, dosahuje součinitele prostupu tepla 0,14 W/m²K. Za deset let se tak tepelněizolační vlastnosti našich cihel zlepšily téměř o 50 procent.

Pak už přišel ke slovu integrovaný izolant přímo do cihly?
Ano, co se týká počtu řad otvorů, těch bylo výrobkovou řadou cihel Family dosaženo maximum. Takže vlastně jediná schůdná cesta, jak ještě dále zvýšit tepelněizolační parametry cihel, spočívala v plnění jejich otvorů izolantem. Čtvrtá generace cihel HELUZ označená Family 2in1, která je na trhu od roku 2011, má všechny otvory vyplněné drobnými kuličkami polystyrenu. Na způsob řešení a plnění cihel nám byly zapsány tři patenty.

Virtuální kancelář Praha

A vlastnosti takové cihly?
Vyplněním otvorů cihel Family polystyrenem bylo dosaženo zvýšení jejich tepelněizolačních parametrů o 40 %. Zdivo z těchto cihel šířky 500 mm má stejné tepelněizolační vlastnosti jako sedm metrů tlustá zeď z klasických plných cihel, nebo 36 cm polystyrenu. Součinitel prostupu tepla zdiva je 0,11. Významnou předností cihel HELUZ Family 2in1 je výhodná kombinace nízkého součinitele tepelné vodivosti, objemové hmotnosti cihel a měrné tepelné kapacity. Díky tomu se dosahuje velice výhodného fázového posunu – 13 hodin. A také extrémně vysokého teplotního útlumu. Tyto veličiny mají velký vliv na tepelnou stabilitu jak v zimním, tak i v letním období. Stěny z cihel s integrovaným polystyrenem nejen dobře izolují, ale navíc velmi pomalu vychládají v zimě. V horkém létě stěny z tohoto typu cihel nepropouštějí teplo do místností, neboť přes studenější noc „vyzařují“ teplo naakumulované přes den do chladnějšího venkovního prostředí.

HELUZ - Dolni Bukovsko

Jak se tento váš produkt odlišuje od podobných výrobků nabízených jinými
cihlářskými koncerny?

Právě plnění cihel s velkým počtem malých otvorů odlišuje cihly HELUZ od konkurence na českém i evropském trhu. Konkurenční výrobky totiž mají velké otvory, do kterých se zasouvají například špalíky polystyrenu, minerální vaty, nebo se plní PUR pěnou, případně směsi perlitu a lepidel, které do velkých otvorů vtékají a posléze tuhnou.

Můžeme srovnat parametry špičkových tvarovek HELUZ s parametry obdobných
výrobků konkurentů?

Jak už bylo řečeno, my dnes nabízíme neplněný cihelný blok určený pro padesáticentimetrové zdivo s hodnotou tepelného prostupu 0,14 W/m²K. Na trhu jsou rovněž nabízeny bloky se zhruba stejnou hodnotou tepelného prostupu, ovšem s otvory plněnými tepelným izolantem. Zatímco my už jsme v případě tvarovek s integrovaným tepelným izolantem dosáhli na hodnotu 0,11 W/m²K, která je jednoznačně nejlepší na trhu.

Virtuální kancelář Praha

Ale to má větší dopady, než by se zdálo na první pohled!
Samozřejmě. Například pokud mají cihla vyplněná izolací a cihla bez izolace stejné parametry, je cihla bez izolace pochopitelně levnější. Zákazník by si tedy neměl porovnávat cihly podle toho, jestli mají integrovanou izolaci, ale podle požadovaného součinitele prostupu tepla. Může tak dost ušetřit.

Vraťme se ještě ke vzpomínané fantastické hodnotě tepelného prostupu 0,11 nejdokonalejších tvarovek HELUZ. Chcete říci, že takto vystrojené zdivo skutečně dosáhne v praxi uvedené hodnoty? Když říkám v praxi, tak myslím na staveništi, nikoli někde v laboratoři.
Samozřejmě. Tepelněizolační parametry se měří na fragmentu zdiva o rozměrech 1,75 x 1,75 m, do výsledku se tedy promítá i vliv spár. A zdivo, pokud je jednovrstvé, je méně pracné, než zdivo se zateplením. Dílo jde od ruky jedna radost a takzvaný lidský faktor má minimální šanci selhat. Nesmíme zapomenout, že s každým komponentem zateplovacího systému roste pracnost a zvyšuje se časová náročnost i riziko možných konstrukčních vad.

Ale počkejte… Hodnoty tepelného prostupu konstrukcí 0,11 W/m²K nedosahují svými továrně připravovanými konstrukcemi obvodových stěn ani nejrenomovanější dodavatelé montovaných dřevostaveb… A jen za cenu mimořádné pracnosti a mimořádných nákladů se k takové hodnotě dostávají stavitelé stěn sendvičových, určených pro obdivované pasivní domy!
No vidíte. A náš cihlový pasivní dům, který již tři roky stojí na českobudějovickém výstavišti, je postaven právě vzpomínanou technologií. Znovu zdůrazňuji, z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečného zateplení. Všech normami požadovaných parametrů dosáhl tento pasivní rodinný dům bez problémů, což je potvrzeno řadou měření. Nejlépe se můžete přesvědčit přímo na místě – pro zájemce z řad odborníků i potenciálních stavitelů je po dohodě přístupný.

Založení s.r.o. společnosti

Když tak mluvíme o trvajícím kouzle staré dobré cihly a její schopnosti vyhovět i nárokům, o nichž ještě před pár lety nebylo ani tušení, musíme zmínit rovněž další novinky. Co hezkého povíte o broušení cihel a využívání lepidla místo malty?
Obojí v důsledku zpřesnilo, zrychlilo a zjednodušilo proces zdění, aniž by jakkoli ochudilo cihly o všechno dobré, co jejich používání na stavbě přináší. A navíc to také celý proces stavění zbavilo hektolitrů vody. Jedná se vlastně nyní o takřka suchý proces výstavby. Takže dnes lze postavit dům z cihel mnohem rychleji než dříve. Právě rychlost výstavby bývala často předností, jíž naši konkurenti, pracující s jinými stavebními technologiemi, při porovnávání s cihlou argumentovali.

HELUZ - Referencni stavby

Takže za jak dlouho lze dnes nejrychleji postavit poctivý dům z cihel?
Některé stavební firmy pracující s našimi produkty to dokážou za čtyři měsíce.

Klobouk dolů, ale nechce se tomu úplně věřit. Malta z procesu zmizela,
ale co například omítky?

Když jde vyloženě o rychlost, používají se místo vnitřních omítek k obkladu cihlových stěn sádrokartonové desky. Pak ty čtyři měsíce na stavbu opravdu stačí. Spoustě lidí, kteří termín nastěhování určují v závislosti na pronájmu či prodeji stávajícího bytu a potřebují bydlet rychle, se tak otevírá možnost zvolit si klasický cihlový dům.

O cihle HELUZ určené pro konstrukce nejdokonalejších rodinných domů, se nepochybně dá mluvit jako o „hightech“ na staveništi. Tělem rozměrného bloku prostupují dutiny vyplněné drobnými polystyrénovými kuličkami a ložné plochy jsou zabroušené s milimetrovou přesností. Takže ten prvek dostává až bájné vlastnosti. Ale zpátky na zem: Jak do těch mezer ve vypálené cihle proboha dostáváte ty tepelně izolační kuličky onoho polystyrénu?
To skutečně není jednoduchá technologie a jako ve všech případech, kdy chcete dosáhnout výjimečného efektu, i tady to chce svoje. Když mám být hodně stručný: Polystyrénové kuličky se do mezer cihly vpravují za studena a teprve následně se dosáhne jejich kontaktního spojení. Skutečně to je výrobně i logisticky dost náročné, ale myslím, že výsledek stojí za to.

Děkuji za rozhovor.

Jozef Rašek