Centrální vysavač

Centrální vysavač BEAM ElectroluxVíce čistoty a pevnější zdraví

O skvělé výkonnosti vedoucí k vysokému efektu úklidu už dnes v případě centrálních vysávacích systémů asi nikdo nepochybuje. Ale tato zařízení mají i další přednosti.

Pokud se zaměříme na centrální vysavače koncernu Electrolux, který svoji produkci posílá do světa i pod značkami Electrolux SMART a BEAM Electrolux, zvolili jsme pro téma dokonale čistý a bezpečně zdravý domov správný příklad. O jmenovaných značkách prvořadě platí, že centrální vysavač jeho majitel ocení i v jiných souvislostech, než je pouhá samozřejmá kvalita provedeného úklidu.

Geniální myšlenky bývají jednoduché
Zařízení funguje tak, že vzduch s nečistotami je potrubím rozvedeným po celém domě nasáván do filtračního systému vybaveného mikrovláknem. Silnější nečistoty jdou přímo do odpadní nádoby, zbytek je filtrován a do odpadu prach padá po vypnutí vysavače. Agregát centrálního vysavače bývá umístěn v technické místnosti domu, nebo třeba v garáži. Ačkoli motor mívá výkon vždycky přesahující 1000 wattů, žádný hluk do interiéru nedoléhá.

Zatímco v případě klasického vysavače je nasátý vzduch, který i přes stále dokonalejší filtry nemůže být nikdy brilantně čistý, vyfukován opět do místnosti, u vysavače centrálního je tomu jinak. Nasátý vzduch interiér opouští výfukem ve fasádě nebo na střeše domu. Efekt je pak stoprocentní! Jak známo, geniální myšlenky bývají ve své podstatě velmi jednoduché.

Celý systém je zcela uzavřený a samozřejmě hygienicky nezávadný. Potrubní rozvod lze zrevidovat kamerou a těsnost se kontroluje tlakovou zkouškou. Nečistoty shromažďované v odpadním kontejneru nemají vliv na sací výkon, jako je tomu u tradičních vysavačů. Tento efekt navíc provází i další příznivý provozní dopad – charakteristický odér doprovázející práci běžného vysavače, je v případě domu vybaveného vysavačem centrálním naprosto neznámým vjemem. A už tato skutečnost se stává argumentem posilujícím vědomí, že v tomto případě opravdu máme tu čest s dokonalým vysávacím zařízením.

Proklamovaná vysoká míra čistoty, o níž se centrální vysavač spolehlivě stará, i stejně často zdůrazňovaná kvalita obytného prostředí centrálním vysavačem zaručovaná, pozoruhodně korespondují s očekáváními, která před sebe klade člověk rozhodnutý vytvořit si domov splňující vysoké nároky ve smyslu respektování ekologických hledisek i ekonomických norem. Není to náhoda, že už první centrální vysavače se staly v době někdy před padesáti lety součástí úsilí vytvořit si bydlení s důrazem na zdravý životní styl.

Zdravotní pomůcka!
Centrální vysavač dávno přestal být pouhým nástrojem užívaným při úklidu. Stal se zároveň účinnou zbraní v boji s hygienickými limity. Čí, dál častěji bývá dokonce centrální vysavač v těchto souvislostech označován za zdravotní pomůcku.

Sám o sobě pochopitelně centrální vysavač nikomu astma nevyléčí. Ale opakovaně bylo vědeckými kapacitami na základě seriózních výzkumů prokázáno, že dokáže velmi pronikavě snížit přítomnost zdrojů astma způsobujících. Klinické studie dokumentují, že centrální vysavače přinášejí alergikům prokazatelně měřitelnou úlevu.

Na Univerzitě California v Davisu byl v loňském roce proveden rozsáhlý výzkum, jehož výsledky ukázaly, že centrální vysavače Electrolux a Beam jednoznačně snižují alergické reakce. V domácnostech, kde začali tento vysávací systém používat, se u 47 % obyvatel zlepšila jejich schopnost dýchání, 44 % lidí potvrdilo zlepšení kvality spánku a dokonce 61 % uvedlo ustoupení různých očních potíží! Dalších 48 % dotázaných hovoří o jiném druhu zlepšení zdravotního stavu někoho z rodiny, po zahájení provozu uvedeného centrálního vysavače v jejich domě či bytě!

Na rozdíl od přenosných vysavačů, stále způsobujících větší či menší cirkulaci prachu, centrální vysavač Beam – Electrolux odstraňuje sto procent vysávaných nečistot, včetně pylů, zvířecích sporů a všech alergenů. Jednoznačně tyto centrální vysavače přinášejí úlevu od alergických potíží.

Zlepšení i bez léků
Výsledky vzpomínaného bádání pomohly také vysvětlit, proč alergiemi horních cest dýchacích lidé vlastně trpí. Pacienti uváděli rovněž zlepšení kvality spánku, ustoupení dýchacích obtíží a snížení emociálních symptomů. Ti lidé byli prokazatelně více aktivní a dostávali se ve svém jakémkoli konání do menšího množství praktických problémů.

Společnosti BEAM ČR a SMART-VAC, výhradní dodavatelé centrálních vysavačů koncernu Electrolux v ČR, inspirováni vzpomínaným kalifornským výzkumem, provedly průzkum mezi svými zákazníky. Výsledky byly podobně prokazatelné, jako ty zámořské. Subjektivní zlepšení zdravotního stavu všech členů domácnosti po instalaci centrálního vysavače udávají prakticky všichni spotřebitelé, kteří toto zařízení ve svém domě používají. Více než polovina z nich říká, že pronikavé zlepšení zdravotního stavu pozorují zejména u svých malých dětí. Opakovaně byl dokonce vysloven názor, že centrální vysavač v tomto směru funguje lépe, než takzvané pračky vzduchu.

Nepřekvapuje to! Vědci objevili nové řešení pro alergiky. Nikoliv nový lék, ale centrální vysavač!

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013

Electrolux - Centrální vysavač BEAMJako výkonný, tichý a praktický pomocník se v domácnostech centrální vysavač osvědčuje už déle než půl století. Usnadňuje udržování čistoty, ale hlavně tak činí se zcela mimořádnou účinností, pohodlně a bez víření prachu. Centrální vysavač mimo jiné také zvyšuje kvalitu ovzduší, v němž pracuje. Míra přínosu formou totální filtrace nasátého vzduchu je tak prokazatelná, že se v těchto souvislostech dokonce začíná mluvit o zdravotní pomůcce.

Každý třetí je Electrolux!
Přibližně třetina všech centrálních vysavačů instalovaných po celém světě, pochází od věhlasné firmy Electrolux, kterou v České republice zastupuje pražská společnost Smart-Vac. Electrolux je historicky zároveň největším světovým propagátorem centrálního vysávání. A Electrolux produkuje centrální vysavače rovněž pod obchodní značkou Beam.
Mezi deset ve světovém měřítku nejvýznamnějších zástupců značky Beam patří společnost Beam ČR sídlící v Jesenici u Prahy.