EKORD: Konstrukční řešení

Tepelně technické parametry konstrukcí EKORD obecně odpovídají požadavkům pro pasivní domy, avšak v tomto případě se o dosažená pasivního standardu neusilovalo. Provoz bazénu a vířivky má vysoce nadstandardní nároky na potřebné energie. Skladba obvodové stěny přízemí domu z vnější strany: ztracené bednění 200 mm, větraná mezera 20 mm, tepelná izolace Hardsil 260 mm, parozábrana Airstop VAP, sádrové tvárnice 80 mm. Obvodové stěny suterénu z vnější strany tvoří: hydroizolace, ztracené bednění 200 mm, polystyren 150 mm, parozábrana, betonové skořepinové tvárnice 200 mm. Nosné sloupy v suterénu a nosné stropní konstrukce nad suterénem jsou z monolitického železobetonu. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými sponkovanými příhradovými vazníky. Příčky jsou vyzděné ze sádrových tvárnic, podle potřeby v tloušťkách 80, 200 či 240 mm.

Virtuální kancelář Praha

U bungalovů EKORD tvoří vnitřní vrstvu obvodových stěn a příčky sádrové tvárnice, jejichž vynikající hygienické, vzhledové, akustické, technologické, cenové a další vlastnosti, doplňují v místnostech s větší vlhkostí křemencové a teakové obklady, na ostatních stěnách malby. Stropy jsou z desek na bázi sádry, v prostoru s bazénem a vířivkou je použit Barisol. Podlahovou krytinu tvoří v suterénu a v koupelnách dlažba z křemence, ostatní místnosti v přízemí mají dřevěné podlahy. Dřevohliníkové otvorové výplně vnějších obvodových stěn mají parametry platné pro pasivní domy. Jsou opatřeny automaticky ovládanými vnitřními i vnějšími clonami.

Další informace na www.ekord.cz