Best a.s.

Skutečně privátní,
opravdu česká a se třemi áčky

České stavebnictví druhou takovou společnost nezná. Podnik, který by po roce 1989 vznikl na zelené louce, každoročně hospodařil se ziskem vždy investovaným znovu do rozvoje firmy, aby po dvou desetiletích aktiva dosáhla výše zhruba 2,3 miliardy korun!

Akciová společnost BEST je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu. Sídlí v Rybnici severně od Plzně, vlastní však osm výrobních a prodejních areálů s 24 továrnami ve všech regionech Čech a Moravy. Patří jí také tři štěrkopískové lomy a má největší surovinovou stabilitu v oboru. Exportuje do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko. Od svého založení odvedla společnost BEST státu na daních více než 3,1 miliardy korun. Stoprocentní vlastník firmy Tomáš Březina, tuto jen zdánlivou samozřejmost, že totiž úspěšný subjekt své zisky daní tam, kde působí, vtipně komentuje: „Naším daňovým rájem je finanční úřad v Kralovicích.“

Tvář firmy
Tomáš Březina je nejen zakladatelem, stoprocentním vlastníkem a předsedou představenstva, ale určitě také tváří akciové společnosti BEST. Na přelomu tisíciletí se angažoval v politice, ale z parlamentu se do své firmy rychle a ze své vlastní vůle vrátil po jediném volebním období. Ovšem v televizních debatách dál čelívá tlaku populistů a píše do novin sloupky dalece překračující obory specializace jeho samotného.

Březinovy názory jsou často v rozporu s těmi obecně převažujícími a obvykle vedou k zamyšlení. V souvislosti s tematikou této publikace uveďme z poslední doby alespoň jeden takový: „Na hypotečních účtech a účtech stavebního spoření obyvatel České republiky doslova leží v tuto chvíli zhruba téměř dva biliony. To by mohl být pro zdejší stavebnictví ohromný potenciál! Ovšem brzdí ho příšerná byrokracie a elitami i politiky trvale šířená panika z globální krize. Ke kýžené prosperitě se tedy údajně máme ustabilizovat a uproškrtat.“

Prestiž a důvěryhodnost
Trvale výkonná a velmi úspěšná bilance společnosti BEST pochopitelně nalézá patřičný společenský, marketingový a mediální ohlas. V hodnocení míry prestiže a důvěryhodnosti zdejších firem v rámci projektu ČEKIA Stability Award, nese BEST a.s. dlouhodobě ocenění AAA. Více na desetistupňové škále dosáhnout nelze. Jméno firmy můžeme pravidelně číst na nejvyšších příčkách žebříčku CZECH TOP 100. Za loňský rok dokonce na čtvrtém místě, v historii této přehlídky se nikdy skutečně privátní a opravdu stoprocentně česká firma výš nedostala. Ohodnocení Nejlepší český výrobce stavebnin udělené v roce 2010 je ve všech širokých souvislostech vlastně samozřejmostí. Titul Podnikatel roku 2007 pak představuje nejvyšší osobní ocenění přímo pro Tomáše Březinu.

Jenomže tohle všechno jsou jen druhotné projevy skutečnosti, že společnost BEST prostě svými výsledky odráží vlastní název. Výrobky se značkou BEST platí za mimořádně kvalitní a jejich uplatnění na stavbě skutečně znamená vyřešení požadované funkčnosti a podoby místa pro celé generace. To není nadsázka očekávaná v reklamním sloganu, to je prostě stav vyjadřující skutečnosti provázející proces výroby dlažby, obrubníků, plotovek, palisád, schodišťových stupňů a dalších betonových prvků vytvářených k dokonalé úpravě veřejných prostorů, i okolí rodinných domů.

Unikátní systém
Už pět roků však akciová společnost BEST nabízí vedle svých tradičních produktů zároveň komplexní zdicí systém betonových skořepinových tvárnic BEST – UNIKA. Jde o jedinečnou technologii, která tradiční stavební materiály a postupy předčí dostupnější pořizovací cenou i následnými nižšími náklady spojenými s vytápěním vystavěného objektu. Bez jakékoli nadsázky tedy můžeme tvrdit, že ke schopnosti nabídnout leccos ze sortimentu zkrášlujícího veřejné prostory a bezprostřední okolí rodinných domů, je nově v silách akciové společnosti BEST nabídnout zájemcům také samotné ony domy!

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013

Obsahem BEST – zdicího systému UNIKA je škála betonových skořepinových tvárnic pro celou hrubou stavbu. Tedy velmi přesné tvarovky pro obvodové i vnitřní zdivo a také kompletní stropní systém. Pokud za touto technologií stojí společnost BEST, proslulá na českém stavebním trhu skvělou betonovou dlažbou a dalšími žádanými betonovými prvky, existují všechny předpoklady, že rovněž systém UNIKA časem získá stejně dobrou pověst. Základní předpoklad k tomu vytváří špičková forma zpracování kvalitních vstupních materiálů a už proslulé schopnosti dodavatele tohoto systému.