STYL&TIP: Rodinné domy 2014

StylTip_2014Plejáda úspěšných

Často bývá slyšet, že v Česku neexistuje patřičná kupní síla, která by dávala předpoklad dalšího růstu poptávky po tak komfortním způsobu bydlení, jaké lze nepochybně očekávat od žití ve vlastním rodinném domě.

Méně často se však už mluví o tom, že na účtech v českých bankách leží momentálně 1,8 bilionu korun, nebo že loni se úspory dále zvýšily více než čtvrtině Čechů. Mimochodem – ze států Evropské unie jen v Británii a v Lucembursku jsou na tom střadatelé, pokud jde o aktuální růst vkladů, lépe.

Zmíněných 1,8 bilionu korun, tedy 1 800 000 000 000 Kč by mohlo znamenat například půl milionu nových skvělých rodinných domů, když pro jednoduchost počtů budeme považovat 3,6 milionu korun za průměrnou cenu jednoho takového. A protože loňská produkce tohoto druhu byla 15 474 objektů, je vidět, že nějaké rezervy existují.

Jenomže zrovna teď neexistuje společenské klima, které by přálo větším investicím a dovolilo myslet na něco tak nadčasového, jako je rodinný dům. Veškerá pasivita se odůvodňuje recesí a čeká se na zázrak, který všechno nastartuje a naplní optimismem.

Jistá recese tady samozřejmě byla. Ale to, co prožíváme nyní, lze už nazvat cestou do reálných podmínek. Recese postihla celý svět a smiřme se s tím, že budoucí trh bude jiný, než jak vyhlížel před ní. Novým způsobem se uplatňují kvality ekonomické, energetické a ekologické, dočkáme se nových pohledů na měřítka estetická a designová. To všechno se výrazně promítne mimo jiné také do způsobů stavby rodinných domů, jejich podoby a hlavně jejich fungování. A promítá se to už nyní velmi jasně také do této publikace. Plejáda úspěšných, i takový by mohl být její titul. Už jenom pro, že jako všechny předcházející, i tato krize měla zřejmou očistnou funkci.

Takže se dále lze například dočíst hned ve více článcích o firmách, které v posledních letech až drtivě zvýšily svoji produkci, zatímco jejich konkurence bědovala nad ztrátami zákazníků. Jsou tu dodavatelé, kteří běžně každý den, včetně sobot a nedělí, předávají jeden nový rodinný dům. A jsou tu také dodavatelé, jejichž zaměření nesměřuje k maximálním objemům, ale zato se na ně obrazně řečeno stojí ve frontě, tak dobrou mají pověst.