Globální blokaři

Společnosti BEST bude příští rok pětadvacet roků! Vznikala doslova na zelené louce, dnes vlastní osm výrobních a prodejních areálů s 24 továrnami ve všech regionech Čech a Moravy. Dávno už je největším českým výrobcem betonových stavebních prvků pro venkovní a zahradní architekturu, v posledních letech významně zasahuje i do jiných stavařských oborů. Například zdicí systém BEST – UNIKA má potenciál změnit tradiční zdejší pohled na konstrukci rodinného domu.

Prodej založených společností

Málokde jinde jsou tak jednoznačně spojeny klíčové role zakladatele, stoprocentního vlastníka, předsedy představenstva, statuárního ředitele i tváře firmy s jedinou osobností, jako právě tady. Tomáš Březina je však také respektovaným komentátorem událostí odehrávajících se na scéně, kde sám působí. Březinovy názory bývají často v rozporu s těmi obecně převažujícími a obvykle vedou k hlubšímu zamyšlení. Některé jsme přinesli v minulém vydání této publikace, a protože opakovaně rozpoutaly diskuzi, v glosách Tomáše Březiny pokračujeme.

Založení s.r.o. společnosti

Na téma BEST a export: „Nepatříme mezi milované a preferované, nejsme globální exportéři. Respektive jsme jen malí příhraniční exportéři. Asi i proto mě vždy udiví, když politici, instituce, média a další subjekty slepě adorují společnosti, které vyvážejí svoje výrobky do 84 zemí světa, či do 174 zemí světa, někteří dokonce i do Severní Koreje. A ani se nikdo neptá, kde mají domovskou adresu, jaké výnosy, pro koho výnosy, kde daní, kolik daní.“

A na téma BEST a import: „My jsme globální blokaři. Ze 193 států světa, jež jsou registrovány v OSN, jsme do našeho průmyslového sektoru na našem území dovolili vstoupit jen jednomu, a to nesmírně nepatrně. Ne administrativní blokací, ale svojí výkonností, světovou kvalitou, dynamikou růstu, dnešní velikostí. Jsme čeští adresou, hrdostí, i daněmi. Mělo by to tak být, protože jinak se republika rozpustí… Ekonomika by měla termín „globální blokař“ („global blocker“) zavést.“

Je toho hodně, co odlišuje dokonalé výrobky se značkou BEST od konkurence. Mimo jiné i filozofie, jíž je veden podnik, v němž vznikají. Více na www.best.info

Best

(las) STYL&TIP: Rodinné domy 2014